Unable to connect to the remote server Đoàn kết, vững tin trên chặng đường mới
22/07/2020 - Lượt xem: 1777
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kết quả đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực của cấp ủy các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, các cơ quan Đảng đã tham mưu, phục vụ kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức thực hiện đạt kết quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII. Ảnh: H.T
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ
Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII.  Ảnh: Hồng Thi

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bám nắm địa bàn, tham gia giải quyết các điểm nóng ở cơ sở; tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các cơ quan nhà nước tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Các doanh nghiệp cũng đã khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Các ngân hàng thương mại chủ động triển khai các chính sách, lãi suất huy động vốn linh hoạt, mở rộng dịch vụ, nâng cao chất lượng tín dụng. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và thực hiện tốt chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định hợp nhất và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3-2019. Hiện toàn Đảng bộ có 125 tổ chức cơ sở Đảng (49 Đảng bộ, 76 chi bộ cơ sở) với 4.857 đảng viên.

Xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng, những năm qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác này. Theo đó, Đảng ủy đã triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng. Sau học tập, 100% cấp ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp và sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng ủy Khối còn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo về yêu cầu, nội dung. Qua đó, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã có sự chuyển biến tích cực.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cấp ủy cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, trong nhiệm kỳ có 24 tổ chức cơ sở Đảng được thành lập mới; kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn đầu mối trực thuộc Đảng bộ Khối từ 149 tổ chức cơ sở Đảng xuống còn 125 tổ chức cơ sở Đảng.

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện với 1.297 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 96,96% (vượt 1,96% so với Nghị quyết); số đảng viên bình quân hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 91,07% (vượt 6,07% so với Nghị quyết).

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cũng có sự chuyển biến rõ nét. Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ và an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đóng góp hơn 6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 115 căn nhà tình nghĩa và tặng một số vật dụng thiết yếu cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đẩy mạnh phong trào thi đua, thích ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ; tạo thuận lợi cho các đoàn thể chính trị-xã hội hoạt động năng động, sáng tạo, hiệu quả; tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và chăm lo đời sống người lao động.

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG