The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện
20/02/2023 - Lượt xem: 142
Sáng 17/2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, khảo sát một số địa điểm trên địa bàn huyện Phú Thiện; sau khi khảo sát Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Đảng bộ huyện Phú Thiện.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện; đồng chí Nguyễn Hoàng Phong – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện đã báo cáo với đoàn công tác của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; kết quả thực hiện Kết luận số 77-KL/TU, ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện; khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

Theo báo cáo, năm 2022, với sự vào cuộc đồng bộ và sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 20/21 chỉ tiêu lớn về kinh tế-xã hội đã đạt và vượt Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 11,12% (vượt 0,05% so với Nghị quyết năm 2022); tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện hơn 5.040 tỷ đồng (vượt 0,22% kế hoạch). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 42,6 tỷ đồng (vượt 42,65% so với dự toán tỉnh giao, vượt 19,53% nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện). Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm (đạt 100% nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện). Năm 2022 huyện đã thành lập mới được 18 doanh nghiệp và 04 hợp tác xã; nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 107 doanh nghiệp, 31 hợp tác xã.

Tổng diện tích gieo trồng 29.577 ha (vượt 0,3% so với nghị quyết 2022); chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết số 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, theo đó, tổng diện tích đã chuyển đổi trồng trọt là 425 ha, đạt 87,6% kế hoạch; chuyển đổi sang chăn nuôi trang trại tập trung là 58,5 ha, đạt 48% kế hoạch; chuyển đổi sang chăn nuôi yến khoảng 01 ha, đạt 8,3% kế hoạch; huyện có 04 sản phẩm được công nhận 4 sao, 03 sản phẩm được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện cánh đồng lớn một giống đối với các loại cây trồng, trong năm 2022, đã triển khai 2.410 ha/2vụ/năm đối với cây lúa, xây dựng 30 ha cánh đồng lớn đối với cây mía và duy trì 15 ha đối với cây rau. Huyện đã triển khai liên kết với Tập đoàn Lộc Trời để sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm với diện tích 100 ha; năng suất lúa liên kết bình quân đạt 7,5 tấn/ha.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo sâu sát và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra năm 2022. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, quán triệt thường xuyên, liên tục. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên được chỉ đạo quyết liệt, kết quả, đã kết nạp được 94 đảng viên mới (vượt 3,29% nghị quyết năm 2022). 

Về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay hầu hết các nội dung đã được huyện thực hiện. Hiện còn nội dung quy hoạch, đầu tư cho hạ tầng phát triển du lịch tại khu vực bảo vệ di tích Plei Ơi huyện đang phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh để triển khai thực hiện việc lập hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Plei Ơi theo hướng dẫn của Cục Di sản (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch). Riêng việc đầu tư đường tránh qua Trung tâm thị trấn Phú Thiện chưa thực hiện, vì theo trả lời của Bộ Giao thông-Vận tải, tuyến đường tránh chưa nằm trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại buổi làm việc, huyện cũng đề xuất, kiến nghị về việc đầu tư các tuyến đường để tạo liên kết vùng và phục vụ hạ tầng du lịch; đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng thủy lợi và hạ tầng nước sạch. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét, bố trí nguồn kinh phí để huyện hoàn thành việc tái định cư Suối cạn (xã Ia Sol) trong năm 2023... Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của huyện, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, hướng dẫn, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Qua nghe báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện à ý kiến tham gia của các đồng chí dự buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền của huyện trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Phú Thiện có những điều kiện thuận lợi: Địa hình bằng phẳng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, có công trình Thủy lợi Ayun Hạ, có tiềm năng phát triển du lịch... và 8/10 xã, thị trấn nằm trên Quốc lộ 25, do đó Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết; nghiên cứu, tính toán để tạo sức bật trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo người dân được hưởng lợi một cách thiết thực nhất; tập trung phát triển nông nghiệp mang lại năng suất, hiệu quả, giá trị cao và quan tâm đến công tác trồng rừng, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng đến công tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là việc huy động trẻ đến trường cũng như duy trì sĩ số học sinh; chăm sóc sức khỏe y tế cho nhân dân; tiếp tục chủ động trong triển khai các hoạt động văn hóa kết hợp với du lịch... Về lộ trình đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện cần xây dựng nông thôn mới thực chất, đảm bảo người dân được hưởng thụ tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương tiếp tục chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở thôn, làng và xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất vì công việc chung; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của các lực lượng, của cả hệ thống chính trị; tập trung cho kiện toàn cán bộ quản lý ở đơn vị, địa phương còn khuyết.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần bắt tay vào triển khai nhanh một số vấn đề cấp bách; những vấn đề nào huyện và nhân dân lo được thì địa phương cần linh động các nguồn lực, chủ động thực hiện. Riêng với dự án khu dân cư Suối cạn, đề nghị huyện cần bắt tay vào thực hiện ngay.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung và các thành viên đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số vị trí huyện đề xuất triển khai dự án: Kè chống sạt lở và đập điều hòa sông Ia Sol, giai đoạn 2; đường nối Quốc lộ 25 đi tỉnh lộ 662B và tỉnh lộ 666 đến huyện Mang Yang; đầu tư khu tái định cư Suối cạn (thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol). Đồng thời thăm và tặng quà các hộ dân ở khu dân cư Suối cạn.

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG