The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Điểm mới trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Địa chính viên
07/11/2022 - Lượt xem: 105
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với địa chính viên hạng II, hạng III, hạng IV sẽ bao gồm tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Tuy nhiên, Thông tư 12/2022/TT-BTNMT không quy định yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học như trên, thay vào đó, chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ... theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Cụ thể, theo Thông tư 12/2022/TT-BTNMT, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của địa chính viên hạng II, hạng III  như sau:

1- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành đất đai, địa chính, bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý;

2- Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.

Đối với địa chính viên hạng IV, Thông tư 12/2022/TT-BTNMT cũng chỉ yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành đất đai, địa chính, bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý.

Bổ sung tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn

Bên cạnh đó, ngoài những yêu cầu như quy định hiện hành, Thông tư 12/2022/TT-BTNMT bổ sung một số tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của địa chính viên hạng II như sau:

Chủ trì hoặc tham gia thực hiện ít nhất 1 trong các nội dung sau: Soạn thảo hoặc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ hoặc xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường đã được cấp có thẩm quyền ban hành, thông qua, nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc đưa vào sử dụng.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc sử dụng phần mềm chuyên ngành địa chính, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với địa chính viên hạng III, Thông tư 12/2022/TT-BTNMT bổ sung yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/12/2022.

Theo Chinhphu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG