The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Địa phương, đơn vị, chủ đầu tư nào chậm triển khai thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/04/2018 - Lượt xem: 2220
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản phê bình các chủ đầu tư chậm triển khai thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư công khởi công mới năm 20118.

Theo đó, đến cuối tháng 3/2018, vẫn còn 17 dự án chậm triển khai thủ tục. Phê bình các chủ đầu tư đã chậm trễ trong quá trình hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản (chậm lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lập hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu...).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án khởi công năm 2018, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện và giải ngân vốn các dự án khởi công mới năm 2018. Các sở chuyên ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thẩm định các hồ sơ, thủ tục. Nếu địa phương, đơn vị, chủ đầu tư nào chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG