The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đề xuất sửa quy định về số lượng cấp phó trong một số cơ quan
22/11/2022 - Lượt xem: 203
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ; chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ

Trong đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 7 về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ; chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ.

Chi cục không có phòng được bố trí không quá 02 cấp phó

Theo Bộ Nội vụ đánh giá một số khó khăn, bất cập đó là một số chi cục tổ chức và hoạt động có tính chất đặc thù: Giải quyết thủ tục hành chính 24/24h; được giao quản lý theo khu vực, liên vùng; có quy mô lớn, tổ chức trực thuộc nhiều, có trên 11 tổ chức... thì quy định chỉ được bố trí tối đa không quá 02 cấp phó sẽ khó đáp ứng được yêu cầu công việc.

Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 (bổ sung điểm c khoản 2 - Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ Điều 18b - Tiêu chí thành lập chi cục và tương đương) như sau:

a) Chi cục có từ 01 đến 03 phòng được bố trí 01 cấp phó; có từ 04 phòng trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó;

b) Chi cục không có phòng được bố trí không quá 02 cấp phó;

c) Chi cục được bố trí không quá 03 cấp phó khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Có từ 11 tổ chức trực thuộc trở lên; được giao quản lý theo khu vực liên tỉnh, liên huyện, có từ 09 tổ chức trực thuộc trở lên; được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính 24/24 giờ trong ngày.

Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định hoặc phân cấp cho Tổng cục trưởng quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục theo quy định, bảo đảm bình quân mỗi chi cục không quá 03 cấp phó.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc bộ

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 12 về số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc bộ.

Theo Bộ Nội vụ, một số Cục được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương có phạm vi quản lý rộng, biên chế nhiều, giải quyết thủ tục hành chính 24/24h như lĩnh vực thuế, hải quan,... chỉ được bố trí tối đa không quá 03 cấp phó sẽ khó đáp ứng được yêu cầu công việc.

Để khắc phục vấn đề nêu trên và bảo đảm không làm tăng tổng số lượng cấp phó được xác định theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 1 như sau:

Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc bộ:

a) Vụ thuộc tổng cục có từ 15 đến 20 biên chế công chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 biên chế công chức được bố trí không quá 03 cấp phó;

b) Cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục có dưới 04 tổ chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có từ 04 tổ chức trở lên được bố trí không quá 03 cấp phó;

c) Cục đặt tại địa phương thuộc Tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc được bố trí không quá 03 cấp phó;

d) Đối với vụ, cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc có cục trực thuộc đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật và đáp ứng đủ điều kiện bố trí không quá 03 cấp phó theo quy định tại điểm a, b hoặc điểm c khoản này thì căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định số lượng cấp phó của từng tổ chức bình quân không quá 03 cấp phó.

Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG