The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
25/05/2021 - Lượt xem: 2852
Những năm qua, việc đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và hệ thống các trường phổ thông thuộc ngành giáo dục và đào tạo, được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai chủ động thực hiện.

Trường Chính trị tỉnh đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào các bài giảng để phổ biến, quán triệt trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức các hội thảo khoa học. Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Hội thảo kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị, trong đó lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW... Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị tích hợp, đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cơ sở (lớp sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng, đảng viên mới). Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh duy trì tốt công tác phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo gương Bác, với những mô hình, cách làm cụ thể, như: “Viết sổ tay nhật ký làm theo lời Bác”; “Xây dựng tủ sách thanh niên học tập, làm theo lời Bác”; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ vào thứ 2 đầu tuần tại các trường học; tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, căn cứ địa cách mạng…

Công tác tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội (zalo, facebook…) được quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời, biên tập và phát hành các tài liệu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Năm 2016, phát hành 5.000 cuốn“Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm 2017, in ấn, phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”; năm 2019, in ấn, phát hành 11.550 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ấn phẩm đặc san Tư tưởng - Văn hóa Gia Lai, thông tin sinh hoạt chi bộ, tài liệu sinh hoạt nhân dân… duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đảng bộ cấp huyện đã tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu theo chủ đề tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (thi viết và thi trắc nghiệm). Năm 2018, tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2019, tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (hình thức thi trắc nghiệm). Năm 2020, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” (thi trắc nghiệm). Năm 2021, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” 05/6/1911 - 05/6/2021 (thi trắc nghiệm). 

Việc tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hiệu quả ở cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có 01 tập thể, 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (đang đề xuất 02 tập thể, 03 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW); Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 65 cá nhân; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã biểu dương và tặng giấy khen cho 759 tập thể, 1.172 cá nhân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 32 cá nhân; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 53 tập thể, 71 cá nhân. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng 02 tập thể, 04 cá nhân điển hình toàn diện và 10 tập thể, 09 cá nhân điển hình tiên tiến; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng cho 1.333 tập thể và 3.547 cá nhân trong các phong trào thi đua và khen thưởng cống hiến…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”; năm 2016, 2018, 2019, 2020 xuất bản 4 tập sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (tập 6, 7, 8, 9) tổng số in ấn, phát hành 8.000 cuốn, với 321 cá nhân, tập thể điển hình được viết bài tuyên truyền. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên truyền về những điển hình tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt”. Báo Gia Lai đã có hơn 500 tin, bài tuyên truyền trong chuyên mục “Học tập và làm theo gương Bác”; lồng ghép trong chuyên mục “Dân vận khéo”, “Chuyện thường ngày”, “Gương người tốt - việc tốt”. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng trên 400 tin, bài, phóng sự, gương tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các chuyên mục, như: “Đảng trong cuộc sống”, “Đại đoàn kết”, “Thi đua yêu nước”.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đảng bộ cấp huyện đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Tỉnh đoàn duy trì xây dựng tài liệu sinh hoạt chi đoàn hằng tháng bằng Infographic và chuyển tải đến cơ sở thông qua mạng xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn tài liệu sinh hoạt hội viên hằng tháng theo chủ đề để đăng trên trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tuyên truyền thông qua mạng xã hội (zalo, facebook) các nội dung hoạt động của hội, đưa 1.655 tin, bài viết về các điển hình tiêu biểu và hoạt động của hội. Hội Cựu chiến binh tỉnh biên soạn, ban hành “Thông tin Cựu chiến binh Gia Lai”, ưu tiên tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến và các biện pháp, kinh nghiệm hay về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2015 đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức phát động đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Lê Minh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Thành phố Pleiku lập lại trật tự đô thị

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG