The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh
02/11/2022 - Lượt xem: 116
Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, nhiều chương trình, kế hoạch đã được triển khai tổ chức thực hiện phối hợp lồng ghép có hiệu quả trong công tác tuyên truyền với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; phòng, chống dịch Covid 19... Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an các cấp đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 44-KL/TW và các kế hoạch, nghị quyết liên tịch liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

 

Việc chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với điều kiện, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, đặc biệt là thích ứng với diễn biến của dịch Covid-19. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng, thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền cụ thể ở từng chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền, vận động tập trung với vận động cá biệt; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, mạng xã hội và tổ chức tuần tra vũ trang thị uy, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức sân khấu hóa, thi tìm hiểu, thi tuyên truyền viên giỏi; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Nguồn internet

Trong 03 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, qua đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì thực hiện các chuyên mục “An ninh Gia Lai”, “Quốc phòng toàn dân”... phát định kỳ trên 02 làn sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; triển khai thực hiện các giải pháp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua, bán người bằng nhiều nội dung phong phú, đa dạng với hơn 280 tin, bài, phóng sự, hỏi - đáp pháp luật; in, cấp phát hơn 100.000 tờ rơi tuyên truyền, 1.000 cuốn sách tuyên truyền về nội dung “Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan văn hóa, thông tin và thể thao địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua, bán người. Sở Tư pháp biên soạn, phát hành hơn 500.000 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật các loại có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cấp miễn phí đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở và người có uy tín về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của lực lượng này trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 208 mô hình, trong đó có 112 mô hình thuộc nhóm mục tiêu, khẩu hiệu; 20 mô hình liên kết, tự phòng phối hợp; 76 mô hình thuộc loại tổ tự quản về an ninh, trật tự. Các mô hình ngày càng hoạt động hiệu quả, theo hướng xã hội hóa, góp phần phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả các loại tệ nạn xã hội, tội phạm.

Từ năm 2019 đến nay, các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức được 8.451 lượt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 840.000 lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người dân tham dự. Ngày hội được tổ chức tập trung ở cơ sở, thôn, làng, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn, các buổi hội họp, hội nghị, tọa đàm, có sự đan xen giữa “phần lễ” và “phần hội”. Qua thực hiện Ngày hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, lan tỏa phong trào đến tận thôn, làng, tổ dân phố, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng trong các dịp tổng kết năm về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Bảo Ngọc

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG