The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng làng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
23/03/2019 - Lượt xem: 3833
Trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chủ trương về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lộ trình các bước và những kết quả ban đầu trong việc thực hiện chủ trương xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng định hướng.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì thường xuyên việc tổ chức giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, dư luận xã hội. Thông qua các hội nghị, đã kịp thời đánh giá, nhận xét kết quả, đồng thời định hướng nội dung tuyên truyền việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch của tỉnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 gắn với tuyên truyền Chỉ thị 12-CT/TU. Qua đó, các lực lượng tuyên truyền, báo chí đã có nhiều thông tin phản ánh kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về nội dung, các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; những đổi thay tích cực của bộ mặt nông thôn khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung, việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; tuyên truyền danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020, các chính sách về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin, thể hiện vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2018, Báo Gia Lai đã có hơn 120 bài, 75 tin về công tác xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số được đăng tải trên các ấn phẩm của báo; duy trì có hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ý kiến nhà nông… Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; sản xuất trên 300 tin, bài, phóng sự phản ánh nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU.

Đặc biệt, trong năm 2018, Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh đã đầu tư sản xuất chương trình Chuyên đề tiếng Jrai, phản ánh cách làm, hiệu quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tác phẩm giành được huy chương bạc trong Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2018. Sản xuất và phát sóng phóng sự chuyên đề “Làng nông thôn mới” (gồm 2 phần dài 30 phút) tuyên truyền về chủ trương đột phá của tỉnh nhằm xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự “Làng nông thôn mới” giành giải khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ 3 - 2018 (Giải Búa liềm vàng) và là một trong 56 tác phẩm trên tổng số gần 2.000 tác phẩm dự thi được trao giải.

Các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tin, bài phản ánh về chủ trương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, làng thực hiện thí điểm xây dựng làng nông thôn mới chủ động, tự lực, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, những gương điển hình trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm giàu ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG