Unable to connect to the remote server Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm tốt công giáo dục chính trị, tư tưởng
14/07/2018 - Lượt xem: 15114
Trong 6 tháng mở: 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 181 đối tượng kết nạp; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 71 đảng viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho 52 đồng chí.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị cấp ủy toàn Đảng bộ phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban hành Kế hoạch của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, Kế hoạch 120-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập nghị quyết cho đảng viên và quần chúng cơ sở, đồng thời căn cứ vào tình tình hình thực tế để xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết phù hợp. Kết quả có 90/90 tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình  hình của cơ sở.

Tổ chức Hội nghị cấp ủy toàn Đảng bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng Đảng năm 2018. Tổ chức 02 buổi phổ biến thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên và cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong 6 tháng đầu năm 2018. Các tổ chức cơ sở đảng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018), mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) âm lịch; kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 01/5, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)...bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Ngoài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong” giai đoạn 1945-1975 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động.

Ban hành Công văn số 359-CV/ĐUK chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Công văn số 1763-CV/TU, ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, quy chế dân chủ và công tác dân vận. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá  X và Chương trình  số 46-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Ngh quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng ủy Khối (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và chương trình công tác năm 2018.

Thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, trong 6 tháng mở  các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 theo đúng kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng mở: 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 181 đối tượng kết nạp; 01 lớp bồi dưỡng  lý luận chính trị cho 71  đảng viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an  ninh đối tượng 4 cho 52 đồng chí.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối trong 6 tháng nhìn chung ổn định; chấp hành hành nghiêm túc nghị quyết của đảng bộ, chi bộ cơ sở; tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm theo dõi các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Quốc hội khóa XIV và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã có định hướng trong công tác tuyên truyền ở cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức đúng đắn về những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG