Unable to connect to the remote server Đảng mạnh, dân thêm vững niềm tin
02/11/2016 - Lượt xem: 5412
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đón nhận với sự quan tâm và kỳ vọng lớn.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. (Ảnh: TTXVN)
 

 

Việc Trung ương ban hành Nghị quyết xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng. Vì thế, nghị quyết được Trung ương thống nhất cao, được đông đảo đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII về công tác xây dựng Đảng.

 

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đảng ta đã nhận diện cụ thể và thẳng thắn chỉ rõ: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đã và đang diễn ra rất phức tạp, thực sự là vấn đề hệ trọng, là nguy cơ lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Đảng ta cũng chỉ rõ tình hình và nguyên nhân; gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó khẳng định, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; căn nguyên là bản thân đội ngũ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân...

Với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả bốn nhóm giải pháp về: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị các cấp; đặc biệt và trước hết là sự gương mẫu, tự giác thực hiện của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, chúng ta vừa tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, nhất là những việc mà nghị quyết đề ra, nhưng chưa làm, hoặc làm chưa tốt, đồng thời tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, cần tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát", thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đưa nghị quyết vào cuộc sống, là trách nhiệm lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, qua đó không chỉ đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…, mà còn đáp ứng lòng mong đợi, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ta xác định, đây là công việc vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, mà trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, cương vị công tác…, hãy tự giác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; nghiêm túc “tự soi, tự sửa” cho mình, cho đồng chí và thực sự nêu gương sáng trước quần chúng. 

Với những cách làm mới, quyết tâm chính trị cao, chúng ta tin tưởng rằng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII sẽ tạo sự chuyển biến mới về "chất" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ uy tín, năng lực, xứng đáng với vai trò lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong thời kỳ mới.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG