The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Kbang quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng
18/03/2020 - Lượt xem: 1746
Hiện nay, Đảng bộ huyện có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (17 đảng bộ và 37 chi bộ), trong đó: 14 đảng bộ xã, thị trấn; 01 đảng bộ Công ty cổ phần; 02 đảng bộ lực lượng vũ trang; 8 chi bộ doanh nghiệp Nhà nước; 01 chi bộ hợp tác xã; 19 chi bộ khối cơ quan hành chính; 09 chi bộ đơn vị sự nghiệp. Tổng số đảng viên hiện nay là 3.603 đảng viên.

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên một bước; đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ và năng lực thực tiễn. Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, sâu sát và thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; các nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị đã được thể chế hoá, cụ thể hoá bằng các chỉ thị, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn kịp thời và khá đồng bộ; sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân là điều kiện thuận lợi cơ bản để cấp uỷ các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm qua, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, các mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn huyện giảm mạnh, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự năng động trong vai trò lãnh đạo quản lý; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc có mặt chậm đổi mới. Trình độ các mặt của một số cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều; một bộ phận đảng viên ở khu vực nông thôn hiện nay nắm tình hình thông tin, thời sự chưa kịp thời, do đó ảnh hưởng đến việc vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với hệ thống chính trị xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: Nguyễn Đông

Mặc dù vậy, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo. Sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chương trình số 33-CTr/TU và các kế hoạch, hướng dẫn triển khai của Trung ương, của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt về nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan và ngành giáo dục huyện tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. Đã mở 07 lớp cho hơn 1.800 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan và ngành giáo dục huyện tham gia học tập; trong đó, 02 lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan huyện là 503 người; 04 lớp cho giáo viên ngành giáo dục huyện với hơn 1.200 người; 01 lớp cho giáo viên các trường THPT với 116 người.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và phân công các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy (khóa VIII) trực tiếp truyền đạt tại các hội nghị cán bộ, đảng viên ở cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phố biến nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện bằng các hình thức sinh động, phù hợp, như: phát trên sóng truyền thanh, truyền hình, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn, hội, thôn, làng, tổ dân phố... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tích cực phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trên cơ sở các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện thông qua nhiều hình thức sinh động, phù hợp như: hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố; tuyên truyền trên sóng truyền thanh - truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện; đồng thời, chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội huyện đưa nội dung chuyên đề toàn khóa và hàng năm vào nội dung sinh hoạt hàng tháng ở cơ sở nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong tư tưởng, tình cảm, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện luôn được Đảng bộ huyện chú trọng. Theo đó, để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đảm bảo nội dung, yêu cầu đặt ra; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 27/4/2017 về kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng); theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra ở tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đồng thời, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) toàn khóa và hàng năm vào nội dung kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu theo kế hoạch kiểm tra theo Điều 30 - Điều lệ Đảng và theo chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hăng năm, lấy đó làm tiêu chí để phân loại tổ chức đảng và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Phương 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG