Unable to connect to the remote server Đảng bộ huyện Chư Prông tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng
27/12/2018 - Lượt xem: 1787
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, cùng với lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện và đã đạt kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm; tập trung định hướng tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện trong năm 2018, Festival văn hóa cồng chiêng Tây nguyên năm 2018 tại tỉnh Gia Lai. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 năm 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện; Cuộc thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ huyện. Thực hiện tốt công tác đào tạo - bồi dưỡng theo Kế hoạch năm 2018.   

 

Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; rà soát, đối khớp hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của công chức, viên chức; lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; từ đầu năm đến nay đã kết nạp 224 quần chúng vào Đảng (tỷ lệ kết nạp đảng viên/tổng số đảng viên đạt 6,02%) và chuyển đảng viên chính thức cho 226 đảng viên dự bị; tính đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 3.943 đồng chí, trong đó: nữ là 1.237 đồng chí, dân tộc là 1.233 đồng chí, tôn giáo là 42 đồng chí. Quan tâm chỉ đạo việc thành lập chi ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp 224 quần chúng vào Đảng (tỷ lệ kết nạp đảng viên/tổng số đảng viên đạt 6,02%) và chuyển đảng viên chính thức cho 226 đảng viên dự bị; tính đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 3.943 đồng chí, trong đó: Nữ là 1.237 đồng chí, dân tộc là 1.233 đồng chí, tôn giáo là 42 đồng chí. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo đúng theo quy định.    

Công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chủ động, theo hướng kiểm tra có trọng tâm, giám sát ngày càng mở rộng về nội dung, đối tượng; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên từng bước được nâng lên. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 32 tổ chức đảng và 22 đảng viên; giám sát 04 tổ chức đảng và 13 đảng viên, đạt 100% Kế hoạch; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 08 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 01 tổ chức đảng; giám sát 03 tổ chức đảng, 04 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 03 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng (khiển trách) và 13 đảng viên (cảnh cáo: 01 trường hợp; cách chức: 01 trường hợp; khiển trách: 11 trường hợp).

Công tác dân vận có chuyển biến tích cực; nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp được nâng lên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức đối thoại với nhân dân tại xã Ia Boòng, Ia Me, Ia Tôr và đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện theo quy định. Chú trọng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện theo Kế hoạch.  

Nhìn chung, trong năm qua, công tác xây dựng hệ thống chính trị của huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; trong quá trình lãnh đạo, tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn phát huy và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ gắn với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng phát huy dân chủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chỉ đạo cơ sở, nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở; quan tâm chỉ đạo học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện; phát huy chức năng kiểm tra, giám sát.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG