The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đak Đoa: Triển khai quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
28/02/2021 - Lượt xem: 221
Trong năm 2020 mặc dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, bệnh Bạch hầu, song, cấp ủy các cấp cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Đak Đoa đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 18/23 chỉ tiêu về kinh tế, đã cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc năng động trong chuyển dịch cơ cấu và các mô hình sản xuất mới hiệu quả cao trong nông nghiệp.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 7.922 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,75%, bằng 78,12% chỉ tiêu nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với điều kiện của huyện; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, bằng 98% chỉ tiêu nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, xã Hà Bầu đã cơ bản thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí và hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; có 04/74 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đạt 244/304 tiêu chí/16 xã (tăng 08 tiêu chí so với năm 2019), bình quân đạt 15,25 tiêu chí/xã. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình là 85.620 triệu đồng.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn huyện có 30 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP; Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP của huyện đã tổ chức đánh giá, phân hạng cho 13 sản phẩm của 05 tổ chức (04 Hợp tác xã, 01 doanh nghiệp) và 07 cá nhân đủ điều kiện để đề nghị tỉnh đánh giá, xếp hạng, công nhận sản phẩm OCOP năm 2020. Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 07 dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch được quan tâm triển khai thực hiện, đến nay có 07 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 2.625 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Vận động thành lập mới 06/02 hợp tác xã, bằng 300% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện là 18 hợp tác xã; thành lập mới 25 doanh nghiệp, bằng 65,8% chỉ tiêu nghị quyết; có 154 hộ kinh doanh cá thể được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 33.380 triệu đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn là 1.532 hộ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.405,79/2.456 tỷ đồng, bằng 97,9% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước giao năm 2020 là 259.874 triệu đồng, gồm 169 công trình; kế hoạch vốn năm 2020 là 138.866 triệu đồng; khối lượng thực hiện 95.012 triệu đồng, giải ngân 103.771 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Đak Đoa về phát triển kinh tế - xã hội

Tuy nhiên, còn 05 chỉ tiêu nghị quyết đề ra dự kiến không đạt (tốc độ tăng giá trị sản xuất; thu nhập bình quân đầu người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tỷ lệ giảm nghèo; tỷ lệ đảng viên bình quân được kết nạp trong năm). Huyện ủy Đak Đoa cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại như: Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp liên kết với người dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm; một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngưng hoạt động hoặc giải thể, người lao động bị mất việc ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân. Tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; một số vụ chưa được giải quyết triệt để, công tác tuyên truyền, vận động thu hồi đất rừng bị lấn chiếm còn gặp nhiều khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết thủ tục, hồ sơ về đất đai cho người dân còn chậm và còn xảy ra sai sót.

Năm 2021, Huyện ủy Đak Đoa sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; chú trọng triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục quan tâm thực hiện tái canh cây cà phê; quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp. Đề ra các giải pháp cụ thể để giữ vững các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng 01 xã đạt các tiêu chí nâng cao. Đồng thời, tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng thị trấn theo tiêu chí đô thị loại IV; xây dựng xã Ia Băng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Xúc tiến đầu tư để hình thành cụm công nghiệp huyện và triển khai các dự án đã được tỉnh phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư trên địa bàn huyện. Tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã khắc phục khó khăn.

Triển khai quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; bảo đảm các dự án đầu tư đúng theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quyết liệt triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn, rà soát, quản lý tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021; chi ngân sách tiết kiệm, đúng quy định; đảm bảo ưu tiên tăng chi cho đầu tư phát triển...

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Vẻ đẹp văn hóa trong lễ cúng bến nước của người Jrai

Thành phố Pleiku: Nâng cấp hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG