Unable to connect to the remote server Đak Đoa: Công tác phát triển đảng viên so với nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra
15/08/2019 - Lượt xem: 2143
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 637 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 24% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Ảnh minh họa (nguồn UBND huyện Đak Đoa)

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 637 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 24% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ (bình quân hàng năm đạt 6%); trong đó: nữ 268 đồng chí; dân tộc thiểu số 169 đồng chí; tôn giáo 76 đồng chí; đoàn viên thanh niên 525 đồng chí; trình độ học vấn: Tiểu học 08 đồng chí, THCS 119 đồng chí, THPT 510 đồng chí; trình độ chuyên môn: Sơ cấp 05 đồng chí, Trung cấp 105 đồng chí, Cao đẳng 100 đồng chí, Đại học 201 đồng chí, thạc sỹ 02 đồng chí.

Công tác phát triển đảng viên từ năm 2015 đến nay hầu hết đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra hàng năm (năm 2017 không đạt). Công tác phát triển đảng viên luôn thực hiện đúng phương châm đảm bảo số lượng, coi trọng chất lượng. Nhìn chung số đảng viên mới kết nạp đều trưởng thành từ các phong trào quần chúng ở các cơ sở, phát huy tác dụng tương đối tốt, là những người có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, được quần chúng tín nhiệm.

Một số cấp ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị; một số cấp ủy đã có sự phân công nhiệm vụ phụ trách cho từng đảng viên để kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ, đảng bộ xem xét, nhất là ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố.

Công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đã có sự chuyển biến đáng kể.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới hàng năm chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở các chi bộ trường học, các quần chúng là công chức xã, giáo viên được tăng cường xuống hoạt động ở thôn, làng là chủ yếu; việc phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn làng đối với người tại chỗ tuy đã có những chuyển biến nhưng vẫn còn ít.

Một số cấp ủy đảng cơ sở và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác phát triển đảng viên mới, chưa thật sự tích cực trong công tác tìm nguồn, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng.

Việc xây dựng kế hoạch và chương trình thực hiện công tác phát triển đảng ở các làng ít đảng viên, nhất là người tại chỗ còn ít được quan tâm.

Nguyên nhân hạn chế là do một số cấp ủy, đảng viên chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng; chưa làm tốt công tác tìm, tạo nguồn, tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng của Đảng nên một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân ở khu vực nông thôn không muốn phấn đấu vào Đảng. Một số cấp ủy đảng còn chưa nắm vững quy trình và thủ tục xét kết nạp đảng viên mới, mặc dù đã được tập huấn, triển khai nhiều lần. Khi tiến hành làm thủ tục gặp vướng mắc không kịp thời liên hệ với cơ quan chuyên môn để tháo gỡ.

Trình độ học vấn của quần chúng tại các thôn, làng còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn nên chỉ tập trung vào làm kinh tế, không thiết tha trong việc tham gia vào việc sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc viết lý lịch của người xin vào Đảng chặt chẽ, tỉ mỉ nên quần chúng ngại viết, hoặc viết sai phải viết lại nhiều lần nên dẫn đến chán nản.

Đối với những chi bộ thôn, làng, tổ dân phố việc phát triển đảng viên mới gặp không ít khó khăn do đa số lực lượng thanh niên có tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học thường đi làm ăn xa; số còn lại đa phần học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định, ít có chí hướng phấn đấu, lực lượng làm công tác đoàn thể phần thì lớn tuổi, số khác lại vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên khó khăn trong công tác tìm nguồn phát triển Đảng.

Hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số xã tuy có chuyển biến nhưng còn yếu, chưa nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, tạo ra được nhiều phong trào hành động cách mạng của quần chúng ở địa phương nên khó cho việc phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng.

Giải pháp đến cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020:  Các cấp uỷ đảng cần duy trì nghiêm việc định kỳ hàng tháng làm việc với lãnh đạo các tổ chức quần chúng, hướng dẫn, chỉ đạo và giúp đỡ các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả thông qua đó để phát hiện những người thật sự ưu tú tạo nguồn phát triển đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và bàn bạc trao đổi những vấn đề đặt ra trong cuộc sống của hội viên, đoàn viên và nhân dân; thu hút họ vào các hoạt động, qua đó tuyên truyền, giáo dục họ về mục tiêu lý tưởng của Đảng để quần chúng tin tưởng, phấn đấu sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhất là đối với quần chúng có đạo.

Cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm cụ thể giữa cấp uỷ các xã, các chi bộ trực thuộc ở các thôn, làng trong công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các làng ít đảng viên.

Các tổ chức cơ sở đảng cần xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tìm nguồn, tạo nguồn và quản lý bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng theo từng tháng, quý, năm. Đồng thời đặc biệt quan tâm hướng dẫn quy trình làm thủ tục, cách khai lý lịch của người xin vào Đảng, nhất là đối với quần chúng là người dân tộc thiểu số.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG