Unable to connect to the remote server Đại hội Đảng bộ huyện Đak Đoa thành công tốt đẹp
09/08/2015 - Lượt xem: 2639
Trong hai ngày (6 và 7-8), Đảng bộ huyện Đak Đoa đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).
Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Trong phiên bế mạc vào chiều ngày 7-8, Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện khóa XVI. Trong tâm là phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 là 11,5%/năm. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, đến năm 2020 tỷ trọng các ngành nông lâm nghiệp là 43,5%, công nghiệp-xây dựng 23,5%, dịch vụ 33%.
Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và từng bước tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, phát triển mô hình kinh tế trang trại theo hướng kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi. Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn, phát triển sản xuất, kinh doanh, ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp-nông thôn, chế biến các sản phẩm có lợi thế của huyện, hình thành khu công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tập trung. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, đầu tư hoàn thiện một số hạng mục chợ trung tâm huyện, phát triển mạng lưới chợ nông thôn-nhất là tại các xã Trang, Ia Băng, Nam Yang và mở rộng mạng lưới thương mại ở vùng sâu, vùng xa. Xây dựng xã Đak Sơmei trở thành trung tâm cụm xã phía Bắc của huyện. Phấn đấu đến năm 2020 huyện có 7 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Từng bước đầu tư khu trung tâm hành chính mới và nâng cấp đô thị cho thị trấn Đak Đoa. 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phấn đấu 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và đạt 3,36 bác sỹ/1 vạn dân. Tranh thủ các nguồn vốn cho công tác xoá đói, giảm nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 đến 3%/năm...
Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền hai cấp, thực hiện tốt chức năng quản lý kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, phát huy vai trò trong công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, người có uy tín tham gia vận động quần chúng...
Củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực cán bộ công chức cấp xã, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt tỷ lệ 50% trở lên; tỷ lệ chi bộ các thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy đạt 30%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên. Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên được kết nạp hàng năm đạt 6% so với tổng số đảng viên đầu năm. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh…
Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 41 người và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 10 người, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 người, bầu Bí thư và hai Phó bí thư Huyện ủy khóa XVI. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Bí thư Huyện ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Đak Đoa khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). 

(Theo GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG