Unable to connect to the remote server Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.
04/05/2018 - Lượt xem: 1811
Đó là một trong những nội dung công tác trọng tâm về xây dựng hệ thống chính trị trong chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018; theo đó sẽ thực hiện một số nội dung trọng tâm về công tác xây dựng hệ thống chính trị như quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phê duyệt, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuẩn bị nội dung phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

Tập trung đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý. Tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018; tiếp tục tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong, giai đoạn 1945 - 1975”.

Bên cạnh đó, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức làm việc với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh. Cho ý kiến ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Chỉ đạo rà soát, báo cáo kết quả thực hiện thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo kiến nghị của Đoàn Kiểm tra 443 và Đoàn Giám sát 410. Tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm hướng về cơ sở, bám dân, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân. Tăng cường kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định; xây dựng kế hoạch tập huấn công tác dân vận năm 2018.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng. Tập trung hướng hoạt động về cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và xây dựng làng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2018 theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo đại hội công đoàn, hội nông dân các cấp đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Triển khai thực hiện Thông tri số 07-TT/TU, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đức Bình

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG