Unable to connect to the remote server Công tác xây dựng hệ thống chính trị được Thị ủy Ayun Pa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
06/08/2018 - Lượt xem: 12954
Chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ xuân Mậu Tuất 2018 và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng. Tổ chức lễ đăng ký vào Sổ Quyết tâm của Đảng bộ thị xã về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp thị xã năm 2018. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa (10/8/1948-10/8/2018). Định hướng tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức kiểm tra 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên; kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên; giám sát 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiến hành kiểm tra 06 tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện đúng quy định việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên và thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 02 đảng viên. Chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy, bí thư, phó bí thư và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc Thị ủy. Chỉ đạo triển khai kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Công tác tổ chức cán bộ thường xuyên được quan tâm, kiện toàn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các chi bộ và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tập trung triển khai kế hoạch “Năm chi bộ 2018” và chú trọng quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế Ban Dân vận Thị ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế Ban Tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng. Xây dựng kế hoạch triển khai Năm dân vận chính quyền”. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên - vận cơ sở trong tình hình mới. Tập trung làm tốt công tác phụ trách, kết nghĩa với bôn; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các bôn; kịp thời nắm tình hình trong nhân dân và dân tộc, tôn giáo.

Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII; hầu hết các ý kiến, kiến nghị được rà soát, kịp thời tổng hợp chuyển cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết đơn, thư khiếu nại của công dân và các vụ việc còn tồn đọng mà các vị đại biểu đã có ý kiến tại kỳ họp và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát theo nghị quyết đầu năm. Duy trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường và tổ chức các phiên họp thường kỳ hằng tháng để thông qua tình hình hoạt động và triển khai kế hoạch công tác trọng tâm. Phối hợp tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thị xã trước kỳ họp; chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII.

Ủy ban nhân dân thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thị xã và một số đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chặt chẽ, có sự thống nhất cao; thường xuyên duy trì, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhân dân yên tâm đón tết; thực hiện kế hoạch gieo trồng và chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường các giải pháp tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ia Rbol và làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động văn hóa - xã hội được chú trọng nâng cao về chất lượng; công tác nội vụ, cải cách hành chính... thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo kịp thời.

Mặt trận và các đoàn thể thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đa dạng các hình thức tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Thường xuyên hướng các hoạt động về cơ sở nắm bắt tình hình, dư luận, tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết. Tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác tập hợp, chăm lo, phát triển đoàn viên, hội viên; chú trọng quan tâm đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện, công ích. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thị xã, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; Hội thao Đại đoàn kết thị xã lần thứ IV năm 2018..

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG