The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng được quan tâm, đẩy mạnh
13/11/2022 - Lượt xem: 243
Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; do vậy, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên việc triển khai thực hiện, tăng cường quán triệt, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, nhận được sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng và các cơ quan thông tin đại chúng.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; triển khai quán triệt sâu rộng Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng.

 

Thường xuyên lồng ghép vào các nội dung phòng trào, hoạt động, chương trình công tác, hướng dẫn triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ rừng” và phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Mỗi hội viên trồng 1 cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn lồng ghép tổ chức 6.150 cuộc tuyên truyền, thu hút 255.450 lượt đoàn viên tham dự. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai cho các cấp hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho 13.127 lượt hội viên; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh về tổ chức phong trào “Tết Trồng cây”, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp tổ chức 09 lớp truyền thông cho gần 600 hội viên với các nội dung: Tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; vai trò của Hội Phụ nữ, hội viên trong trong công tác trồng rừng và bảo vệ rừng; kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loài cây trồng rừng sản xuất, phòng hộ. Phối hợp với đồn Biên phòng tuyên truyền cho 20 hội viên không cơi nới, phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trên tuyến biên giới; phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân định cư trái phép ra khỏi rừng tại huyện Ia Pa; thành lập 01 câu lạc bộ “Trồng Cây xanh” với 52 hội viên; bước đầu trồng 26 cây xanh trên các con đường của huyện Kbang. Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở, các cấp hội phát động trong đoàn viên, người lao động hưởng ứng có hiệu quả Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Đã có 1.195 công đoàn cơ sở tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đảm nhận trồng 7.445 ha rừng, 1.226 ha cây phân tán, 79.782 cây xanh các loại, chăm sóc 3.664 vườn hoa, cây cảnh; có 14.289 lượt hội viên phụ nữ tham gia trồng hơn 500.000 cây xanh, 754,5 ha rừng sản xuất.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng thường xuyên tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và những tác hại do mất rừng đến cộng đồng dân cư, trường học bằng nhiều hình thức; trong đó, chú trọng những hình thức đơn giản, trực quan, dễ hiểu như: Pa nô, áp phích, hình ảnh, ký cam kết an toàn lửa rừng…Từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức 997 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại các thôn, làng với 69.790 lượt người tham gia; ký cam kết an toàn lửa rừng trên 70.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sống trong rừng và ven rừng; phát 55.500 tờ rơi (song ngữ: Kinh - Bahnar, Kinh - Jrai), 97.500 tranh tuyên truyền PCCCR các loại; tổ chức 1.849 đợt vận động, tuyên truyền, họp dân về kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng với 110.700 lượt người tham dự.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, các vấn đề báo chí quan tâm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong các cuộc họp báo, giao ban báo chí và định hướng dư luận xã hội; theo dõi, tổng hợp thông tin trên báo chí, kịp thời có phản hồi thông tin không đúng, chưa chính xác theo quy định của Luật Báo chí đối với các vụ việc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.       

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin, bài phản ánh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật ở các địa phương, đơn vị trong các chương trình thời sự, chuyên trang, chuyên mục, số báo xuất bản hằng ngày. Trong 05 năm, Báo Gia Lai đã thực hiện khoảng 750 tin, bài, phóng sự trên các ấn phẩm. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện khoảng 600 tin, bài, lồng ghép trong các chương trình thời sự hằng ngày và các chuyên mục như “Môi trường cuộc sống”, “Nhịp sống nông thôn”… Đặc biệt, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện 05 phóng sự truyền hình về công tác trồng rừng, nhận khoán, bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, thời lượng mỗi phóng sự 30 phút bằng ba thứ tiếng (Kinh, Jrai, Bahnar).

Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chủ rừng.

Đức Trí

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG