The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy và xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy
26/09/2018 - Lượt xem: 1973
Xuất bản và phát hành 1.912.000 bản in tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp; xây dựng mô hình; lồng ghép nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân có hiệu quả, tạo chuyển biến về nhận thức pháp luật và ý thức, trách nhiệm của toàn dân tham gia phòng, chống, kiểm soát ma túy, nổi bật là:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đoàn thể trong khối tuyên truyền của tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh đổi mới nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân. Thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên Đặc san Tư tưởng văn hóa Gia Lai, Thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Trang tin điện tử của Ban...

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp các cấp, các ngành vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy với nhiều nội dung, hình thức; lồng ghép vận động phòng, chống ma túy với các cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề tại các cơ quan, thôn, làng, tổ dân phố, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy.

Ngành tư pháp biên soạn 670.000 tài liệu tuyên truyền các loại, như sổ tay “Phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư”; Sổ tay “Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số”; Sổ tay “Hỏi, đáp pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm”; Sổ tay “Một số quy định của pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh”...; trong đó,  lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và các văn bản pháp luật có liên quan, phát hành tài liệu miễn phí đến các cơ quan, tổ chức và từng thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh với 17 đội thi, thu hút hơn 200 người tham dự; 02 cuộc thi Công chức, viên chức với pháp luật, thu hút 150 người/cuộc thi; 04 buổi tư vấn pháp luật lưu động cho thanh thiếu niên các huyện Đak Pơ, Mang Yang, Chư Sê, Chư Păh, thu hút 600 người tham dự; 34 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức Tư pháp - Hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 3.137 người tham dự và 20 hội nghị phổ biến pháp luật, quán triệt văn bản pháp luật mới với 1.600 người tham dự.

Ngành thông tin và truyền thông, các cơ quan báo chí địa phương, các cơ sở đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã có trên 3.000 bản tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, xây dựng xã, phường, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Các chuyên trang, chuyên mục về “Hỏi, đáp pháp luật, Pháp luật đời sống, Quốc phòng - an ninh” ngày càng chất lượng, thường xuyên đăng tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy trên Bản tin và Trang tin điện tử tổng hợp của các đơn vị; hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Phối hợp với Công an tỉnh bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền kiến thức phòng, chống ma túy cho đội ngũ phóng viên trên địa bàn tỉnh. Xuất bản và phát hành 1.912.000 bản in tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng công an triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ phạm tội tại gia đình và cộng đồng”; mở các lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy cho cán bộ cốt cán cơ sở. Phối hợp tranh thủ, tiếp xúc, động viên người có uy tín, chức sắc tôn giáo tham gia vận động quần chúng đảm bảo an ninh trật tự.

Đoàn Thanh niên tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015, giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phổ biến giáo dục pháp luật với gần 2.000.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia; thường xuyên cập nhập tin, bài trên trang mạng xã hội, website Tỉnh đoàn và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên. Phát hành 640 lượt đầu sách, báo, gần 1.000 tờ rơi, panô, áp phích tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy,  thu hút gần 65.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Phối hợp tổ chức cho hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên khối trường học ký cam kết thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy”. Phối hợp với ngành hữu quan tư vấn, dạy nghề cho 4.113 thanh niên, tạo việc làm mới cho 1.456 thanh niên. Thông qua các hoạt động của phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Tuần lễ xanh”... triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; duy trì hoạt động 86 câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, 478 đội tuyên truyền xung kích thanh niên, 250 đội thanh niên tình nguyện tư vấn pháp lý, hướng nghiệp cho thanh niên; giúp đỡ 265 thanh niên chậm tiến tại cộng đồng.

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp phối hợp với Công an tỉnh mở các lớp tập huấn phòng, chống ma túy, tội phạm cho 2.255 cán bộ Hội; lồng ghép công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức 1.692 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.266.103 lượt hội viên, phụ nữ với phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực phát hiện, tố giác tội phạm ma túy”; duy trì hoạt động 102 mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu”, mô hình kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ Kinh với chi hội phụ nữ dân tộc thiểu số với 438 điểm kết nghĩa; 34 câu lạc bộ về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội với 902 thành viên. Thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Hội Nông dân tổ chức Hội thi “Nông dân với pháp luật”; phát hành hơn 80.000 bản tin “Nông dân Gia Lai”, lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy đến các cơ sở hội làm tài liệu tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể tổ chức 7.021 buổi tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, thu hút 488.855 lượt hội viên tham dự; phối hợp với lực lượng công an tổ chức tập huấn về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và HIV/AIDS cho 1.081 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; duy trì sinh hoạt 70 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Hội Cựu Chiến binh tổ chức cho 100% hội viên các cấp ký cam kết Hộ gia đình hội viên không có con, em tham gia tệ nạn xã hội. Tổ chức hơn 50 lớp tuyên truyền pháp luật, tập huấn công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho 33.500 hội viên; phối hợp tổ chức 895 buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh với trên 73.000 lượt người tham dự; duy trì 7.210 hội viên tham gia 187 tổ tự quản.

Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống ma túy. Tổ chức 2.528 buổi tuyên truyền với 362.084 lượt người tham gia. Lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho công nhân, viên chức - lao động dưới nhiều hình thức phong phú với 165 buổi và 10.769 lượt người tham gia; cấp phát 152.264 bộ tài liệu; giao lưu câu lạc bộ phòng, chống tội phạm bằng hình thức sân khấu hóa, ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện 120 chương trình Phát thanh - Truyền hình Công đoàn với gần 480 tin, bài, phóng sự, 600 lượt trả lời mục “Hỏi, đáp pháp luật”. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có hiệu quả gắn liền với các ngày lễ lớn trong năm, thông qua đó truyền tải thông điệp đoàn viên, công nhân, viên chức - lao động tránh xa các tệ nạn xã hội trên địa bàn, thu hút trên 29.000 lượt người.

Lực lượng công an chủ động biên soạn tài liệu, xây dựng phóng sự tuyên truyền phòng, chống ma túy, in thành băng, đĩa gửi đến các sở, ngành, địa phương để tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân. Phối hợp với cơ quan truyền thông xây dựng 707 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phát hành hàng trăm bản tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy đến cơ sở. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 1.035 lượt cán bộ chủ chốt cơ sở; mở 112 lớp tập huấn phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 4.943 lượt cán bộ cấp huyện, xã; tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, thu hút 1.157.505 lượt người tham gia.

Cơ quan quân sự địa phương tổ chức 40 đợt học tập, quán triệt các nội dung về pháp luật phòng, chống ma túy cho 13.600 lượt cán bộ, chiến sĩ; cấp phát 115 bộ tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy cho 43.687 lượt người dân thông qua các hoạt động “Mỗi tuần học một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, “Ngày pháp luật”...; huy động 45.799 cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ phối hợp với lực lượng công an tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng bộ đội biên phòng mở 05 lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho 186 lượt cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới tổ chức tuyên truyền tập trung và cá biệt 7.230 buổi ở khu vực biên giới, có 149.199 lượt người tham dự. Duy trì, củng cố 64 tổ tự quản, 02 câu lạc bộ tự quản đường biên, cột mốc và tham gia tự quản phòng, chống vượt biên, xâm nhập.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG