The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước: Nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả.
03/01/2020 - Lượt xem: 1632
Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận; thời gian qua, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các kỳ họp, xem xét, thảo luận đối với các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trình về các dự án đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri, qua đó thông báo tình hình của đất nước và của tỉnh, tiếp thu những kiến nghị của cử tri báo cáo với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và UBND các cấp tiếp công dân định kỳ 1.397 lượt.

Hội thi Dân vận khéo các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.V

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với Ban Dân vận Tỉnh ủy; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc và rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp. Hiện đã có 100% UBND cấp huyện, 20 đơn vị cấp sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh có Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin các hoạt động của tỉnh, huyện theo quy định của Trung ương.

Triển khai hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” tại các sở, ban, ngành tỉnh; Hiện đã có 222/222 UBND cấp xã; 17/17 UBND cấp huyện, 17 đơn vị cấp Sở, ban, ngành đã được triển khai mô hình "Một cửa điện tử liên thông" (Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc không triển khai do thủ tục hành chính ít). Hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh đã cung cấp tổng số 2.044 dịch vụ công.Trong đó, mức độ 2 là 1.578 dịch vụ công, mức độ 3 là 325 dịch vụ công, mức độ 4 là 141 dịch vụ công.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư kiếu nại, tố cáo của công dân. Toàn tỉnh tiếp 4.157 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, tiếp công dân thường xuyên 2.425 lượt; tiếp định kỳ 1.732 lượt; có 10 đoàn đông người (tổng cộng 222 người) đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để kiến nghị, phản ánh. Các ngành, các cấp tiếp nhận 2.921 đơn (các cơ quan hành chính tiếp nhận 2.058 đơn; các cơ quan tư pháp tiếp nhận 863 đơn), gồm: 312 đơn khiếu nại, 75 đơn tố cáo, 2.534 đơn kiến nghị.

Tiếp công dân thường xuyên 2.061 lượt; Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân các cấp tiếp công dân định kỳ 1.397 lượt; trong đó có 10 đoàn đông người (222 người) đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh, huyện để kiến nghị, phản ánh. Qua công tác tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải thích cho công dân hiểu được chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động công dân chấp hành nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp có hiệu lực pháp luật. Các ngành, các cấp tiếp nhận 233 đơn (171 khiếu nại, 62 tố cáo), giảm 46 đơn so với năm 2018.

Ngoài ra, các cấp các ngành đã tiếp nhận và xử lý 1.825 đơn kiến nghị. Nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: Việc giải quyết chế độ chính sách; việc lấn chiếm đường đi công cộng, tranh chấp lối đi, đất đai; ô nhiễm môi trường; việc thu hồi đất, tranh chấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc cắt chế độ trợ cấp người có công; không đồng ý quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, giao thông đường bộ, xử lý kỷ luật; việc cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự.

Các cơ quan tư pháp tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, tập trung rà soát, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Chất lượng thực hành công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp và trách nhiệm của kiểm sát viên trong các hoạt động tố tụng hình sự được nâng cao. Hoạt động xét xử các vụ án, thi hành án dân sự được triển khai đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc việc đối thoại giữa các bên theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích các bên trong các vụ án.

Nhìn chung, trong năm qua công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và cá nhân; việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được thực hiện nề nếp. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG