The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng
04/09/2022 - Lượt xem: 127
Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp tăng cường, nâng cao chất lượng phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chiến lược cải cách tư pháp theo thẩm quyền, trách nhiệm, chú trọng công khai, minh bạch các hoạt động. Các cơ quan tư pháp bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng quy định của pháp luật. Tích cực tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tư pháp theo yêu cầu của ngành, của địa phương. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 43 nghị quyết; trong đó, có 15 nghị quyết quy phạm pháp luật và 28 nghị quyết cá biệt.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Công an nhân dân, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các chức danh tư pháp. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

 

Tập trung điều tra, làm rõ nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, nổi cộm, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan điều tra 02 cấp thụ lý giải quyết 1.230 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết 924 tin (đạt tỷ lệ 75%); tổng thụ lý điều tra 926 vụ/1.330 bị can, khởi tố mới trong kỳ 564 vụ/826 bị can. Trong đó: Cơ quan An ninh điều tra thụ lý 16 vụ/33 bị can; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp: 910 vụ/1.297 bị can. Toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát 1.343 tin báo, tố giác tội phạm; 978 vụ/1.526 bị can giai đoạn điều tra; đã truy tố 475 vụ/956 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử 750 vụ/1.495 bị cáo. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức 72 cuộc họp giao ban định kỳ của các cơ quan tư pháp để bàn biện pháp giải quyết vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; xác định 55 vụ án điểm, 03 vụ án theo thủ tục rút gọn; phối hợp tổ chức 83 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và 56 phiên tòa xét xử áp dụng số hóa hồ sơ vụ án, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh.

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 5.730 vụ việc, vụ án và đã giải quyết 3.367 vụ việc, vụ án; trong đó, án hình sự xét xử đạt 68,6%; các vụ, việc dân sự giải quyết, xét xử đạt 46,9%, án Hôn nhân và gia đình đạt 69,6%... Án hình sự được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; mức hình phạt đã tuyên tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Trong quá trình giải quyết các loại án theo thủ tục tố tụng dân sự, Tòa án luôn tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự, tích cực hoà giải, góp phần ổn định trong nội bộ nhân dân. Về thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự hai cấp thụ lý giải quyết 13.405 việc/2.270 tỷ đồng (số có điều kiện thi hành: 8.983 việc/1.318 tỷ đồng); đã giải quyết xong 4.247 việc/284 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 47,3% về số việc và 21,6% về số tiền).

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan giám định, định giá và đấu giá tài sản. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã tiến hành giám định 01 vụ việc; các giám định viên tư pháp giám định 05 vụ việc; Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tiến hành định giá 02 vụ việc; Hội đồng định giá tài sản Nhà nước tiến hành định giá 02 vụ việc. Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp đã được quan tâm, từng bước đi vào nền nếp, góp phần hỗ trợ tốt cho các hoạt động tư pháp tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; giúp các tổ chức, cá nhân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp về tư tưởng chính trị, tổ chức và cán bộ; khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động tư pháp. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan tư pháp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của cơ quan tư pháp Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp, nhất là hoạt động đấu giá tài sản, hoạt động giám định, định giá tài sản Nhà nước, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất./.

Bảo Ngọc

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG