Unable to connect to the remote server Công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị
27/04/2020 - Lượt xem: 2346
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 3259-CV/TU, ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc Công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các trang tin điện tử, website của các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh đồng loạt đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, thời gian tham gia bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2020 đến hết tháng 5 năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể việc tổ chức cho nhân dân thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, tổng hợp ý kiến và gửi về Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 08 tháng 6 năm 2020 theo kế hoạch đã được đề ra. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính tri; phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan định hướng tuyên truyền việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và các tâng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị theo hệ thống ngành dọc và tổng hợp ý kiến tham gia gửi về Tiểu ban Nội dung (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiên vào dự thảo Báo cáo chính trị; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên, nhân dân về nội dung dự thảo Báo cáo chính trị.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị, nhất là việc tuyên truyền các dự thảo văn kiện và việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gửi trực tiếp đến cấp ủy; phân công cán bộ, chuyên viên làm công tác tổng hợp các ý kiến đóng góp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn địa phương, gửi về Tiểu ban Nội dung (qua Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy) để tổng hợp báo cáo chung.

Công văn 3259-CV/TU: Link

Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị: Link

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG