The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh
08/08/2019 - Lượt xem: 1862
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh được củng cố, kiện toàn, bước đầu hoạt động ổn định, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của người dân, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo xây dựng, kiện toàn Đoàn Luật sư tỉnh. Phê duyệt Đề án tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư tỉnh trước các kỳ đại hội nhằm kiện toàn nhân sự chủ chốt, bộ máy tổ chức của Đoàn Luật sư tỉnh; lựa chọn, giới thiệu nhân sự chủ chốt của Đoàn Luật sư tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các luật sư hành nghề đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật; giới thiệu nhân sự chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh qua các thời kỳ đều là nguyên cán bộ lãnh đạo các cơ quan tư pháp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có thâm niên công tác trong lĩnh vực pháp luật.

Tỉnh bố trí trụ sở làm việc độc lập, ổn định, cấp kinh phí để sửa chữa trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần thiết và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho Đoàn Luật sư tỉnh. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển cho các tổ chức hành nghề luật sư. Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 15 tổ chức hành nghề luật sư, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của tổ chức, cá nhân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tỉnh đã quan tâm Xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư. Năm 2011, tỉnh phối hợp với Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư tại tỉnh, kết thúc khóa đào tạo có 75 học viên được công nhận tốt nghiệp, đây là nguồn bổ sung quan trọng cho đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh theo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 của tỉnh. Hằng năm, các luật sư đều được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 43 luật sư; trong đó, có 39 luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh và 04 luật sư của đoàn luật sư tỉnh khác. Đội ngũ luật sư của tỉnh ngày càng phát triển về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Số lượng vụ việc, chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư ngày càng được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu tranh tụng trong công tác cải cách tư pháp. Quá trình hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngày càng được người dân tin tưởng, ủng hộ.

Hiện nay, có 12 luật sư là cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý. Theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, mỗi luật sư có nghĩa vụ trợ giúp pháp lý miễn phí tối thiểu 02 ngày làm việc/năm, đa số các luật sư của tỉnh tự nguyện thực hiện công tác trợ giúp pháp lý nhiều hơn số thời gian quy định. Việc trợ giúp pháp lý thông qua nhiều hình thức, như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng trong vụ án, đại diện ngoài tố tụng... Thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân, hoạt động hành nghề của luật sư trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần bảo vệ dân chủ, quyền con người, xây dựng nền tư pháp vững mạnh, nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư tiếp tục được chú trọng. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan công khai, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai mức thù lao tư vấn pháp luật, chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, cung cấp thông tin về danh sách luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh lên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp để tổ chức, cá nhân biết, liên hệ làm việc. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư. Hằng năm, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề của luật sư để kịp thời phát hiện các tổ chức hành nghề luật sư không còn đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhìn chung, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định pháp luật trong quá trình tổ chức và hoạt động; hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề đăng ký.

Trường Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG