The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng triển khai thực hiện các văn bản về công tác dân vận của cơ quan Nhà nước
09/08/2020 - Lượt xem: 1722
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn chủ trọng triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của cơ quan Nhà nước.

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tốt các kỳ họp quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, ban hành 393 nghị quyết trên các lĩnh vực. Công tác giám sát được hội đồng nhân dân các cấp chú trọng, đã triển khai 179 đợt giám sát, khảo sát, trong đó tập trung giám sát một số lĩnh vực, như: Hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức chính quyền các cấp; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án đang triển khai trên địa bàn. Hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân được duy trì thường xuyên với hình thức đổi mới, đa dạng; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cấp chính quyền tập trung giải quyết. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp ngày càng thực chất và hiệu quả, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; sau mỗi kỳ chất vấn, đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách công tác dân vận; giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh; giao Sở Tư pháp kiểm tra việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân vận; giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo cơ quan báo, đài địa phương tăng cường tuyên truyền công tác dân vận, gương điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tích cực và đem lại nhiều kết quả quan trọng; thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, như: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Chính sách theo Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên; Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 7 năm 2004 và Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giai đoạn 2011 - 2018).

Đến nay, 100% thôn, làng, 96% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn, làng được phủ sóng phát thanh, truyền hình và sóng điện thoại di động. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 54,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm trung bình hằng năm từ 3% đến 4%; cuối năm 2015 giảm còn 13,84% (theo tiêu chí cũ) và hiện nay là 7,04% (theo tiêu chí mới). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,93%. Chất lượng giáo dục được nâng lên, 100% xã được phổ cập giáo dục trung học cơ sở; các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số triển khai có hiệu quả, số bác sỹ/vạn dân đạt 8 bác sỹ, số giường bệnh/vạn dân đạt 27,4; 100% xã có bác sỹ; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt trên 90%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 11,5; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 91,05% vào năm 2020. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, các xã đang từng bước chuẩn hóa trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là các chức danh lãnh đạo của xã; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.

Chính quyền cơ sở tổ chức đối thoại với người dân. Ảnh: P.T

Các cơ quan tư pháp quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Công tác rà soát, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ. Chất lượng thực hành công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp và trách nhiệm của kiểm sát viên trong các hoạt động tố tụng hình sự được nâng cao. Hoạt động xét xử các vụ án, thi hành án dân sự được triển khai đúng quy định. Cơ quan tòa án đã hòa giải thành công và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự được 14.244 vụ dân sự; tỷ lệ hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đạt gần 60%; công tác xét xử được quan tâm, tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh xét xử 295 vụ án hành chính, thực hiện nghiêm việc đối thoại giữa các bên theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích các bên trong các vụ án.

Công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang được đẩy mạnh, đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động 8.217 cán bộ, chiến sỹ, với 78.396 ngày công lao động giúp dân di dời, xây dựng hoàn chỉnh 246 căn nhà, 148 kho thóc, 87 chuồng bò; đào 213 hầm rút, 250 nhà vệ sinh; đào 64 móng nhà; đào và chôn 650 trụ bê tông, 37 trụ điện; lắp đặt 400 m đường dây điện trung; xây 02 bể chứa nước; xây mới 21 nhà tình nghĩa; đào lắp 650 m đường ống thoát nước; rào 2.910 m lưới B40; đào, trồng 2.285 cây cảnh trên các trục đường dân sinh và trường học; đổ 14,9 km đường bê tông; đổ bê tông 2.286 m2 sân trường; sửa chữa 26,5 km đường liên thôn; nạo vét 14 km kênh mương…

Tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Giúp nhân dân 12.856 công lao động chăm sóc, trồng trọt, thu hoạch vụ mùa; hỗ trợ 01 tấn gạo cứu đói giáp hạt trích từ quỹ “Hũ gạo vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị mua phương tiện máy bơm; phân bón 12.546 kg; hỗ trợ 79 con bò, 209 con heo; 95 con dê; 17.186 cây giống bời lời, 2.054 trụ tiêu, hỗ trợ vốn và giúp chăm sóc 03 ha cây cao su, 3.219 cây điều, 5.627 cà phê, hơn 3,6 ha lúa nước, 1.550 m2 vườn rau xanh; triển khai 6.874 ngày công giúp dân làm mới, sửa chữa nhà. Các cơ quan, đơn vị nhận giúp 128 hộ xóa đói, giảm nghèo, trong đó có 73 hộ thoát nghèo bền vững. Làm tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng thôn, làng văn hóa, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tổ chức 358 lần/3.218 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hoạt động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn dọc tuyến biên giới và nội địa; phát hiện, ngăn chặn 285 trường hợp có hoạt động vượt biên; ngăn chặn 29 vụ tuyên truyền đạo trái phép...

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG