The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
22/05/2021 - Lượt xem: 1334
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy huyện Chư Prông đối với phong trào có những chuyển biến tích cực.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 07 tháng 4 năm 2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành tổ chức quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU đến cán bộ, đảng viên và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu; là cơ sở quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động tham mưu ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, hướng dẫn xây dựng phong trào một cách toàn diện; phát động và triển khai sâu rộng phong trào “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong toàn lực lượng; tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong quá trình công tác, giữ gìn an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp đã kiên trì bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động, kịp thời nắm tâm tư, tình cảm và tham mưu giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự. Do đó, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được nâng lên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sự đổi mới về phương pháp, cách làm, nhiều biện pháp tuyên truyền đã phát huy tác dụng tốt như: Thông báo kết quả xử lý đối tượng vi phạm pháp luật về nơi cư trú để tổ chức họp dân; tuyên truyền cá biệt tại từng hộ dân với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; tuyên truyền bằng xe loa lưu động tại các khu vực đông dân cư, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xét xử lưu động các vụ án nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương… Chỉ đạo thiết lập và cung cấp số điện thoại liên lạc của các thành viên lãnh đạo trong hệ thống chính trị xã và cơ quan chức năng để nhân dân kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình và tố giác tội phạm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình khu vực biên giới huyện Chư Prông

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, trên địa bàn huyện 02 mô hình hoạt động phát huy hiệu quả: Mô hình “Phụ nữ với pháp luật” do Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã: Ia Bang, Ia O, Ia Kly, Ia Phìn thành lập với 115 thành viên tham gia; Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” do Hội Cựu chiến binh các xã: Ia Mơ, Ia Drang, Ia Vê thành lập với 55 kẻng tại 32 thôn, làng, 62 thành viên tham gia (phụ trách kẻng). Quá trình hoạt động đã ngăn chặn, xử lý kịp thời 09 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ đánh nhau, 02 vụ tranh chấp, hạn chế việc tụ tập gây mất trật tự của thanh thiếu niên, hát karaoke đêm khuya của các hộ gia đình.

Ngoài ra, trên địa bàn các xã còn có các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự như các Tổ: “an ninh nhân dân”, “đoạn đường tự quản”,  mô hình “địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “tuyến đường thanh niên tự quản về giao thông”, “câu lạc bộ phòng, chống vượt biên”, “phụ nữ với an toàn giao thông”, “câu lạc bộ thắp sáng niềm tin”, “phụ nữ nói không với tín dụng đen”, “phụ nữ phòng, chống tội phạm”... Trong 03 năm qua các mô hình, tổ chức đã tiếp nhận 163 vụ việc xảy ra tại cơ sở, trực tiếp hòa giải, giải quyết dứt điểm 96 vụ việc, mâu thuẫn trong các hộ gia đình, khu dân cư; tiếp nhận, chuyển báo 36 vụ việc cho Công an xã; tiếp nhận chuyển các đơn vị chức năng, doanh nghiệp 20 vụ việc và các nhà trường 11 vụ việc.

Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân. Phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt (bí thư chi bộ đảng, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc trong tôn giáo, dân tộc...) làm hạt nhân, chỗ dựa của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất, có uy tín để bổ sung vào các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

  Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó nhấn mạnh hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo nhân dân trực tiếp tham gia. Nội dung phải thiết thực, tập trung ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 03 năm qua, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời khen thưởng cho 25 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Lê Minh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG