The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân
09/09/2019 - Lượt xem: 1829
Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, huyện và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được rà soát, kiện toàn, phát huy được vai trò tư vấn, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh gồm: Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Tư pháp và 35 ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ động phối hợp tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng yêu cầu đề ra. Định kỳ 06 tháng, hằng năm, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện đảm bảo theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ảnh minh họa

Sở Tư pháp, các phòng tư pháp chủ động tham mưu, triển khai kịp thời các nhiệm vụ của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp. Từ năm 2004 đến tháng 6 năm 2019, Sở Tư pháp biên soạn 1.364.594 bản tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật các loại. Nội dung của các tài liệu tập trung tuyên truyền, phổ biến, thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước; các quy định pháp luật có tác động trực tiếp đến người dân, được xã hội quan tâm; các văn bản, chính sách mới dành cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người có công với cách mạng; chính sách dành cho học sinh, sinh viên; các quy định về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Tham mưu tổ chức 93 hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho 10.711 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm bổ sung kiến thức pháp luật mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung phổ biến, truyền đạt thông tin về các chính sách pháp luật mới có tác động trực tiếp đến người dân ở cơ sở, như: Pháp luật về thuế, phí, lệ phí, hôn nhân - gia đình, hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính, hậu quả của tín dụng đen...

Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Nổi bật như: Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức 1.295 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân, thu hút 296.500 người tham dự; cử cán bộ, hội viên tham gia vào các tổ hòa giải ở cơ sở, tiến hành hòa giải trên 2.000 vụ việc. Sở Giao thông vận tải tổ chức 85 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua 05 hội nghị, 285 đợt lưu động, thu hút 8.383 người, 104 doanh nghiệp tham dự; biên soạn, cấp phát 17.000 tờ rơi phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông. Tòa án nhân dân hai cấp thông qua hoạt động xét xử đã trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 5.000 người có mặt tại các phiên tòa xét xử; xét xử lưu động tại các địa phương với hơn 110 vụ án hình sự, thu hút trên 22.000 lượt người dân tham dự. Hội Luật gia tỉnh biên soạn, cấp phát tổng cộng 28.920 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật… Thường xuyên tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật hoặc lồng ghép nội dung pháp luật chuyên ngành vào các cuộc thi, hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng tham gia. Điển hình như: (1) Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được triển khai sôi nổi, rộng khắp trên toàn tỉnh với 73.102 bài dự thi; trong đó, có 69.529 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tiếp nhận 3.573 bài dự thi. Tại cuộc thi toàn quốc, tỉnh có 04 bài thi đạt giải cá nhân (01 giải nhì, 03 giải khuyến khích) và đạt giải C đối với tập thể. (2) Năm 2016, Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ III trên địa bàn tỉnh thu hút 15 đội dự thi tiêu biểu, đại diện cho 15/17 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh đạt giải khuyến khích tại vòng sơ khảo Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ III khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Đà Nẵng.

Kết quả trên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh nông thôn.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG