The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh
12/10/2021 - Lượt xem: 398
Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh cấp tỉnh và đã mang lại kết quả tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xem là thước đo đánh giá năng lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, cả hệ thống chính trị và cũng là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đối với cơ quan nhà nước các cấp. Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chỉ số PCI, trong 05 năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Năm 2016, Gia Lai có điểm tổng hợp là 57,42 điểm, cao hơn năm 2015 0,59 điểm; xếp thứ 46/63 tỉnh, thành; đứng thứ 3 khu vực Tây nguyên. Năm 2017, điểm tổng hợp đạt 60,91 điểm, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành, đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên, tăng 3 bậc so với năm 2016. Năm 2018, điểm tổng hợp đạt 63,08 điểm, đứng 33/63 tỉnh thành, tăng 10 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. Năm 2019, điểm tổng hợp đạt 65,34 điểm, đứng 30/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với năm 2018 và xếp thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. Năm 2020, điểm tổng hợp đạt 63,12 điểm, đứng 38/63 tỉnh thành, giảm 08 bậc so với năm 2019 và xếp thứ 3 trong khu vực Tây Nguyên. 

Hằng năm, tỉnh đều tổ chức Hội nghị về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tăng, giảm điểm của 10 chỉ số thành phần. Trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch hành động để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của những năm tiếp theo; đồng thời, phân công nhiệm vụ chủ trì 10 chỉ số thành phần cho từng sở, ngành có liên quan. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức của từng cá nhân trong nỗ lực, cải thiện môi trường kinh doanh đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tỉnh đã ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trên địa bàn với mục tiêu bám sát những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay; từ đó hướng đến việc thay đổi cách thức quản lý xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo và phục vụ nhằm từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Gia Lai và quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững. Đây là một phần trong nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh về việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để hoạt động hiệu quả

Cùng với đó, tỉnh đã chủ trọng cải thiện môi trường đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 03 quy hoạch; triển khai lập và điều chỉnh 11 quy hoạch cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; kiên quyết loại bỏ các nội dung quy hoạch gây cản trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như bãi bỏ các quyết định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ. Tỉnh đã thành lập Hội đồng Xúc tiến Đầu tư tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ xúc tiến đầu tư tại các địa phương với nhiệm vụ tập trung giải quyết các thủ tục dự án một cách đồng bộ nhanh chóng, tránh để nhà đầu tư đi lại nhiều lần. Triển khai dịch vụ hành chính công trọn gói về thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, với dịch vụ này các nhà đầu tư sẽ được tư vấn, hướng dẫn, hoàn thành thủ tục một cách nhanh gọn và chọn lựa hợp lý, giá cả niêm yết công khai và chỉ 01 lần đi lại nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa liên thông”; triển khai chương trình “kết nối doanh nghiệp” nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai các thủ tục đăng ký, thực hiện dự án; đặc biệt Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được thành lập đã trở thành đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành tiếp nhận và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính một cách có hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương đã có phần mềm một cửa nhằm theo dõi tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ, hồ sơ cần giải quyết hay hồ sơ trễ hạn của các sở, ban, ngành theo từng ngày, tháng, quý, năm; từ đó đôn đốc việc xử lý, giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định.

Lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương cấp huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về cơ chế chính sách, hỗ trợ thu hút vốn đầu tư.... Đặc biệt, tỉnh đã mời các chuyên gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để trao đổi các thông tin về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập, công khai đường dây nóng, hỏi, đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, xác minh làm rõ các kiến nghị liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm đạo đức công vụ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển trong giai đoạn 2016 - 2020 được tỉnh quan tâm, sâu sát, có định hướng, kế hoạch cụ thể. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình khởi nghiệp, đã ban hành Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020; triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định; kế hoạch phát triển doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến năm 2020; Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020.

Tính đến 31 tháng 12 năm 2020 trên địa bàn có 7.008 doanh nghiệp, cụ thể: Trong năm 2018 thành lập 770 doanh nghiệp, năm 2019 thành lập 902 doanh nghiệp, năm 2020 thành lập 1.150 doanh nghiệp; các doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh với quy mô nhỏ và siêu nhỏ tập trung ở các địa các huyện, thị xã, thành phố: Pleiku, An Khê, Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ chủ yếu ở các ngành nghề trên lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện, trang trại chăn nuôi, trồng và sản xuất các mặt hàng nông nghiệp, dược liệu…). Thường xuyên theo dõi, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đặc biệt hàng tuần đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ dự án kêu gọi đầu tư để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giảm tối đa các thủ tục hành chính, thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG