The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chủ tịch nước thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu 1
18/12/2017 - Lượt xem: 1743
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải luôn chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh QĐND

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017) và 70 năm chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, sáng 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã về thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã giành được trong suốt chặng đường 73 năm qua. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 1 nói riêng đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, Việt Bắc luôn là “phên dậu”, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, Việt Bắc - Quân khu 1 đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là căn cứ địa cách mạng; Việt Bắc cũng là nơi ra đời các đội Cứu quốc quân 1, Cứu quốc quân 2, Cứu quốc quân 3 và Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945. Từ sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, Việt Bắc - Quân khu 1 đã trở thành “Cái nôi của cách mạng”, là “Thủ đô kháng chiến” trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nhiều chiến công hiển hách, trong đó có chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947 lịch sử, góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, đồng bào các dân tộc trên địa bàn bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng và Bác Hồ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
Ảnh QĐND.

Quân khu 1 thành lập ngày 16/10/1945, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn với 59 huyện, thị xã, thành phố, 1083 xã, phường, thị trấn, dân số gần 6 triệu người thuộc 25 dân tộc.

Địa bàn Quân khu 1 có 2 tỉnh giáp biên với Trung Quốc là Cao Bằng và Lạng Sơn, với đường biên giới dài hơn 564 km, 1.108 cột mốc, 27 đồn biên phòng, 7 cửa khẩu quốc gia và quốc tế.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Bắc giữ vai trò là “cảng nổi” - nơi tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế cho Việt Nam. Hàng chục vạn thanh niên con em đồng bào các dân tộc đã hăng hái lên đường dũng cảm chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần xương máu trên chiến trường, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phân tích bối cảnh Quân khu 1 là địa bàn có 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đứng trước nhiệm vụ này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải luôn chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các cấp, ngành đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.
Ảnh QĐND


Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải tập trung xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là “thế trận lòng dân”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở; chú trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chỉ huy, tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy; quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, tăng cường lực lượng khi cần thiết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, cùng với bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải quan tâm phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo...; đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng; mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng đồng bào các dân tộc Việt Bắc tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, giành được những chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tỉnh ủy Thái Nguyên; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915 (phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).

Theo TTXVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG