The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Prông: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
26/09/2018 - Lượt xem: 12732
Để phục vụ đời sống và sản xuất, đã phát quang, khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm được 1.811,3km; 16.201 hộ gia đình tham gia chỉnh trang lại hàng rào, vườn; 6.241 hộ đã làm chuồng trại nhốt gia súc và di dời chuồng trại ra xa nhà đảm bảo vệ sinh; 13.012 hộ có nhà vệ sinh; 8.454 hộ mắc điện chiếu sáng trước nhà; 138 thôn, làng làm cổng chào.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương được triển khai tích cực. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua đã khẳng định được tính bền vững, đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như: cuộc vận động quỹ "Vì người nghèo",“Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” của Mặt trận Tổ quốc; quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Hội Cựu chiến binh, cuộc vận động "Mái ấm công đoàn" của Liên đoàn Lao động huyện, "Mái ấm tình thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện…

Qua việc tổ chức các phong trào, các cuộc vận động đã tranh thủ mọi nguồn lực tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên, hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những phong trào thi đua yêu nước được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ; phong trào"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thể hiện trên một số lĩnh vực nhưng nổi bật nhất là ở lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Qua các đợt triển khai, đã huy động được sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân thông qua huy động ngày công lao động, đóng góp vật tư để đầu tư tu sửa các tuyến đường giao thông, chỉnh trang hàng rào, di chuyển và xây dựng chuồng trại tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường, mắc điện chiếu sáng các tuyến đường trong thôn, xóm, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng lưới điện 3 pha…. để phục vụ đời sống và sản xuất, cụ thể: đã phát quang, khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm được 1.811,3km; 16.201 hộ gia đình tham gia chỉnh trang lại hàng rào, vườn; 6.241 hộ đã làm chuồng trại nhốt gia súc và di dời chuồng trại ra xa nhà đảm bảo vệ sinh; 13.012 hộ có nhà vệ sinh; 8.454 hộ mắc điện chiếu sáng trước nhà; 138 thôn, làng làm cổng chào. Vận động nhân dân đóng góp 91,49 tỷ đồng để làm các công trình công cộng phục vụ cộng đồng, trong đó: 40,11 tỷ đồng làm 103,3km đường giao thông nông thôn; 39,38 tỷ đồng làm đường điện ba pha phục vụ sản xuất, đời sống; 6,87 tỷ đồng xây dựng và chỉnh trang trên 18 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng, tu sửa cổng chào, mắc điện chiếu sáng trước nhà; số ngày công và hiến đất quy ra tiền là 5,13 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Cùng với việc nắm tình hình tư tưởng trong dân, các ban ngành còn phối hợp tổ chức phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động Fulrô, “Tin lành Đêga” lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác “Dân vận khéo” đã góp phần đẩy đuổi trên 224 đối tượng có ý định vượt biên trên địa bàn biên giới và vùng đệm trở về địa phương và kêu gọi, vận động được 14 đối tượng ở xã Ia Piơr đã vượt biên sang Campuchia trở về làm ăn. Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân”, phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở từng bước có sự chuyển biến mới, ngày càng thu hút, tập hợp được nhiều quần chúng tham gia vào các tổ chức Đoàn- Hội.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, trong những năm qua, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức triển khai, phổ biến tình hình thực hiện Quy chế dân chủ đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách sâu rộng. Qua đó góp phần phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân ngày càng gần hơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được các ngành chức năng giải quyết một cách thấu đáo.

Mặt trận, các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở, các hình thức tự quản ở khu dân cư theo quy ước, hương ước của thôn, làng, tổ dân phố và vai trò của già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo tiến bộ để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh phức tạp trong nhân dân; tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, phát huy quyền dân chủ trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng quy định; tham gia công tác tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với số cử tri tham gia bầu cử đạt cao. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng được củng cố, gắn bó mật thiết hơn, từ đó tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhà.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG