The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chủ động triển khai các nhiệm vụ về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.
15/06/2022 - Lượt xem: 218
Với sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 52-CTr/TU, ngày 18 tháng 4 năm 2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ năm 2012 đến nay, công tác tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quan tâm. Gia đình và xã hội chủ động hơn khi tham gia các phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Các sở, ban, ngành đã tổ chức ký kết văn bản liên tịch để thực hiện mục tiêu trẻ em. Các địa phương đưa mục tiêu trẻ em vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí cho xã, phường, thị trấn thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; đồng thời, huy động được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ Trẻ em của tỉnh, cụ thể: Năm 2012 huy động được 2,084 tỷ đồng, năm 2016 huy động được 7,407 tỷ đồng, năm 2021 huy động được 5,230 tỷ đồng.

Để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trẻ em, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án bảo vệ trẻ em, nhất là cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thực hiện. Kết quả, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã đạt được trong xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh, các quyền của trẻ em được thực hiện ngày càng tốt hơn. Năm 2012, toàn tỉnh có 59% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; năm 2020, đạt 63,63%; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới nhiều hình thức là 98,1% (so với năm 2012 là 95%).  

Công tác bảo vệ trẻ em được thực hiện trên cả 03 cấp độ: Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh có trên 20.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, trợ giúp dưới mọi hình thức. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi thể nhẹ cân từ 18,8% (năm 2016) giảm xuống còn 11% (năm 2021); 100% trẻ dưới 06 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời và hưởng chính sách khám, chữa bệnh miễn phí theo quy định. Trẻ em được tiếp cận với các loại hình giáo dục phù hợp và bình đẳng, đảm bảo trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 90,56%; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp tiểu học đạt 95%; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học cơ sở đạt 92,6%; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học phổ thông đạt 56,7%, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực dân tộc thiểu số.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chỉ đạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện sinh hoạt văn hóa, giải trí, các điểm vui chơi cho trẻ em nhiều hơn so với trước. Đến nay, toàn tỉnh có 562 điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em; có 1.248/1.314 thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa - đây cũng là nơi vui chơi, sinh hoạt của trẻ em. Hầu hết, các hoạt động vui chơi giải trí của trẻ em gắn với hoạt động của xã, phường, thị trấn. Một số huyện đã thành lập và duy trì các câu lạc bộ, tổ chức diễn đàn trẻ em, tạo cho trẻ em cơ hội được phát biểu ý kiến, đề đạt nguyện vọng với các cấp, ngành chức năng. Cấp tỉnh tổ chức 06 diễn đàn trẻ em, với hơn 900 trẻ em tham dự và tổ chức đưa trẻ em tham dự 02 diễn đàn trẻ em quốc gia. Cấp huyện đã tổ chức 45 diễn đàn trẻ em, với sự tham gia của hơn 7.000 lượt trẻ em; phối hợp tổ chức các hoạt động, diễn đàn để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của đại diện trẻ em mỗi năm ít nhất 01 lần.

Nguồn lực cho công tác trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm bố trí. Giai đoạn 2012 - 2021, ngân sách tỉnh cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em trên 24,6 tỷ đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các nguồn hỗ trợ trong và ngoài tỉnh trung bình mỗi năm gần 4 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành lồng ghép kinh phí triển khai nhiệm vụ về công tác trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các địa phương chủ động bố trí kinh phí và vận động các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ trên địa bàn.

Những kết quả đạt được thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và thay đổi về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: một số mục tiêu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đạt thấp, như năm 2020, tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em chỉ đạt 63,63%, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi chỉ đạt 31%. Tình trạng vi phạm quyền trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước còn xảy ra ở nhiều địa phương. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai hoạt động còn hạn chế, có nơi “khoán trắng” cho ngành chuyên môn. Các cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Đức Thịnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG