The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chỉ có đoàn kết mới đủ sức đối phó với những khó khăn, thách thức
17/11/2020 - Lượt xem: 1570
Nhân dân đang đặt niềm tin vào Mặt trận. Mặt trận đại diện cho Nhân dân, phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội.
Kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bám sát và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc luôn xác định củng cố, phát huy đại đoàn kết dân tộc bao giờ cũng hết sức quan trọng, thời điểm hiện nay càng quan trọng. Chỉ có đoàn kết mới đủ sức đối phó với những khó khăn, thách thức hiện nay”. Nhân dân đang đặt niềm tin vào Mặt trận. Mặt trận đại diện cho Nhân dân, phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Thi Uyên

PV: Thưa Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào một thời điểm quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, Chủ tịch có thể khái quát những kết quả nổi bật của Mặt trận đã đạt được trong thời gian qua?

Ông Trần Thanh Mẫn: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thường xuyên chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luôn lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin vững chắc đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật ở địa bàn khu dân cư.

Mặt trận cũng mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, nhất là các nước có quan hệ truyền thống đối với nước ta.

PV: Thưa ông, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận là lắng nghe, tập hợp những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân và mặt trận phải đại diện cho nhân dân, phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội. Với ý nghĩa đó, thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục bám sát và thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? 

Ông Trần Thanh Mẫn: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo quyết tâm mới, khí thế mới trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài, chung sức chung lòng sáng tạo vượt qua khó khăn do dịch bệnh và thiên tai bão lũ gây ra. 

Mặt trận thường xuyên lắng nghe, tập hợp những ý kiến kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phấn khởi đón chào Đại hội XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10. Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước tiến trên con đường phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”

PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn./.

Theo VOV

https://vov.vn/chinh-tri/chi-co-doan-ket-moi-du-suc-doi-pho-voi-nhung-kho-khan-thach-thuc-817545.vov

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG