Unable to connect to the remote server Các tổ chức chính trị, xã hội phát triển hơn 8.000 đoàn viên, hội viên
02/07/2021 - Lượt xem: 2647
Trong quý II năm 2021, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tâm tư, đời sống của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh mới tại cơ sở; kịp thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò trong việc phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, như: Tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, fanpage, facebook... góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua đầu mối tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 24 tháng 6 năm 2021, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận sự đóng góp, đăng kí ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền 13.742.186.446 đồng.

Fanpage của Liên đoàn Lao động thành phố Pleiku.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Sản xuất - kinh doanh giỏi”; Phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo động lực, cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực lao động, sản xuất. Cùng với đó, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung giám sát, phản biện xã hội đảm bảo yêu cầu đề ra. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức giám sát; Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát trong quý III năm 2021. Các nội dung giám sát, phản biện xã hội chủ yếu tập trung về các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, nhân dân và được dư luận xã hội quan tâm.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển đoàn viên, hội viên vẫn đạt được những kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chú trọng củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở, phát triển đoàn viên, hội viên. Kết quả, các đơn vị trong khối đã phát triển được 8.325 đoàn hội, viên mới, nâng tổng số đoàn viên, hội viên lên 583.072; giới thiệu 1.023 quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng và đã kết nạp được 549 đảng viên mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở“. Trong quý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã có 633 lượt đi cơ sở, tăng 258 lượt so với quý I năm 2021. Cụ thể: Hội Nông dân tỉnh 87 lượt; Liên đoàn Lao động tỉnh 167 lượt; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 103 lượt; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 147 lượt; Tỉnh đoàn 91 lượt; Hội Cựu chiến binh tỉnh 38 lượt.

Với phương châm hướng về cơ sở và nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từng bước được nâng cao và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG