The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua
30/09/2022 - Lượt xem: 207
Kỳ họp thứ tám (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 07 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Quang cảnh kỳ họp.

Trên cơ sở gợi ý thảo luận của Chủ tọa kỳ họp, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, báo cáo thuyết minh, giải trình của các cơ quan trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích toàn diện nội dung của các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 09 dự thảo nghị quyết, gồm 02 nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với một đại biểu, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đoàn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải và 07 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Hồ Văn Niên - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật, đặc biệt là 03 nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương triển khai kịp thời để kịp tiến độ thực hiện và giải ngân. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các dự án để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời phê bình, kiểm điểm đối với những đơn vị, địa phương thực hiện không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Đối với việc thực hiện các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, thanh toán vốn tránh tình trạng một số dự án dư vốn, ngược lại dự án không có nguồn để thanh toán.

Thiên An

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG