13/03/2023 - Lượt xem: 125
Liên quan đến kiến nghị cử tri về việc bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thu hồi đất thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê, xin trích đăng nội dung trả lời của Bộ Giao thông-Vận tải.

*Bộ Giao thông-vận tải

Kiến nghị:

Đề nghị xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thu hồi đất thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (dự án).

Trả lời:

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê được Bộ Giao thông-Vận tải (GT-VT) giao Ban Quản lý Dự án 6 là đơn vị tổ chức và quản lý thực hiện dự án, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Chư Sê làm chủ đầu tư tiểu dự án thành phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Bộ GT-VT đã phê duyệt dự án đầu tư với chiều dài 10,821 km, quy mô cấp III đồng bằng. Thời gian thực hiện dự án 2018-2021. Trong quá trình triển khai, trên cơ sở đề nghị của địa phương, Bộ GT-VT đã duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án, trong đó, sử dụng chi phí dự phòng dự án để bổ sung kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư (2 lần điều chỉnh tăng lên là 59,113 tỷ đồng). Dự án đã hoàn thành và đang quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với kinh phí đề nghị là 249,642 tỷ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng là 59,113 tỷ đồng, chi phí còn lại của dự án là 278 triệu đồng).

 

Về cơ sở pháp lý liên quan kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thu hồi đất thuộc dự án theo Kết luận thanh tra số 80/KL-STNMT ngày 1-6-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND huyện Chư Sê, qua rà soát hồ sơ, tài liệu được UBND tỉnh cung cấp, Bộ GT-VT nhận thấy các nội dung theo kết luận liên quan lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung kinh phí vượt quá tổng mức đầu tư dự án và sai sót này thuộc trách nhiệm của UBND huyện Chư Sê cần phải được kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, chấn chỉnh và khắc phục theo quy định tại Điều 40, Điều 41 và Điều 58 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15-10-2010 trước khi đề xuất các vấn đề liên quan. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra nhà nước bảo đảm tuân thủ quy định.

Liên quan nguồn vốn ngân sách nhà nước đề nghị hỗ trợ chi trả bổ sung: Dự án đã hoàn thành và đang thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư, theo đó kinh phí còn lại là 278 triệu đồng không bảo đảm khả năng chi trả. Về đề xuất bố trí kinh phí trong dự toán năm 2023, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GT-VT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28-7-2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ và tại các văn bản chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GT-VT rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phân bổ cho Bộ GT-VT để cân đối, điều chỉnh tập trung cho các công trình trọng điểm quốc gia, của ngành, tránh bố trí dàn trải, manh mún, chia cắt nên rất khó cân đối bố trí vốn hỗ trợ theo kiến nghị của tỉnh.

Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp như đã nêu, để có cơ sở xử lý dứt điểm đơn kiến nghị, phản ánh của người dân trên địa bàn huyện Chư Sê nhằm bảo đảm ổn định tình hình kinh tế-xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, đề nghị UBND tỉnh rà soát, nghiên cứu quy định tại điểm a, khoản 9, Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước: “Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế-xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương” để đề xuất từ nguồn ngân sách địa phương, trình cấp thẩm quyền xem xét. Bộ GT-VT đề nghị UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/bo-giao-thong-van-tai-tra-loi-ve-kinh-phi-ho-tro-cac-ho-dan-thu-hoi-dat-o-chu-se-post232112.html

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG