The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng người dân biên giới trên hành trình xóa đói, giảm nghèo
27/05/2020 - Lượt xem: 1683
Nằm trên địa bàn sát biên giới Việt Nam - Campuchia, Đồn biên phòng Ia Lốp quản lý 16 km giáp biên giới và phụ trách địa bàn làng Ring và Cụm dân cư suối Khôn với tổng dân số 161 hộ/795 khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai và dân tộc Mường. Những năm qua, bên cạnh công tác bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, đồn Biên phòng Ia Lốp đã tích cực bám địa bàn vận động, tuyên truyền người dân xây dựng nông thôn mới góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của cấp trên Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cán bộ, nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc xây dựng nông thôn mới là một mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước ta góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, qua đó tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới. Song song với việc tổ chức quán triệt, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã xây dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch, đề ra các chủ trương, nội dung, biện pháp cụ thể nhằm kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phong trào “Bộ đội biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” sát với đặc điểm tình hình đơn vị, địa bàn.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, xác định có trọng tâm, trọng điểm ở các thôn, làng có hộ nghèo, hộ gia đình đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo, xây dựng lộ trình về giúp dân giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến tất cả nhân dân trên địa bàn nhằm thay đổi và chuyển biến trong nhận thức về giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo; tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng vốn vay ngân hàng hợp lý trong việc đầu tư phát triển sản xuất, hướng dẫn bà con nông dân áp dụng những mô hình mới như chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và điều kiện địa phương để đem lại nguồn thu cao, từ đó phát triển dần dần nền kinh tế gia đình.

Nhờ có hướng đi đúng, công tác giảm nghèo chung của toàn xã đã có bước tiến triển nhất định. Năm 2016 hộ nghèo toàn xã có 118 hộ và đến nay giảm xuống còn 52 hộ (chiếm 8,25%); số hộ cận nghèo đầu năm 2016 có 112 hộ, đến nay còn 111 hộ (chiếm 17,62%); tổng thu nhập bình quân theo đầu người năm 2016 đạt 11,051 triệu đồng/năm, nay đã tăng lên khoảng 14,519 triệu đồng/năm. Mặc dù là xã khó khăn song đến nay xã đã hoàn thành 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bà con nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân “đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tích cực tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

Bộ đội biên phòng kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: B.H

 Ngoài ra, đơn vị còn vận động cán bộ, chiến sĩ của đồn quyên góp, ủng hộ Chương trình “Nâng bước em đến trường” đỡ đầu 3 cháu học sinh, mỗi tháng 500.000đ/cháu; mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” đỡ đầu 02 cháu học sinh, mỗi tháng 750.000đ/cháu, trao tặng 02 con bò cho Hội viên nghèo trên địa bàn, trị giá 12.000.000đ. Tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho dân 587 ca với giá trị tiền thuốc gần 10 triệu đồng; cắt tóc miễn phí cho gần 200 người dân trên địa bàn. Tổ chức cấp phát 210 bộ quần áo, 25 đôi giày, dép cho nhân dân cụm dân cư suối Khôn, xã Ia Mơ. Hỗ trợ, động viên gia đình có công với Cách mạng do đơn vị đỡ đầu qua đời (ông Siu Rôi, Làng Hnap, Ia Mơ) với số tiền 1,500,000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng)…

Bước đầu với những việc làm thiết thực của đơn vị, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Ia Mơ đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng còn hạn chế, việc lồng ghép thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội với công tác giảm nghèo thực hiện có khi chưa đạt yêu cầu, kinh phí đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo còn hạn hẹp, các chính sách hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, y tế, giáo dục… cho hộ nghèo đôi lúc chưa kịp thời; Các hộ tái nghèo và phát sinh nghèo trên địa bàn vẫn còn diễn ra; đa số hộ nghèo, cận nghèo không có việc làm ổn định nên nguồn thu nhập thấp, nhiều hộ có thành viên bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, mất lao động chính, sức khỏe bị ảnh hưởng nên việc thoát nghèo là rất khó.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp để đồng hành cùng bà con và chính quyền trong công tác xóa đói, giảm nghèo như: Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị để xây kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay vì người nghèo” giai đoạn (2020-2025 )với các hình thức phù hợp, cụ thể, thiết thực phấn đấu thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; góp phần giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn xã được giao phụ trách; tham gia xóa nghèo bền vững từ 01 đến 02 hộ/năm, phấn đấu đến năm 2025 phải xóa được 10 hộ nghèo của xã. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã biên giới phấn đấu đến cuối năm 2021, đạt tiêu chí hộ nghèo trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tham mưu phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới; duy trì và nhân rộng các mô hình, chương trình như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”; vận động bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng văn hóa; tuyên truyền vận động giúp dân cải thiện kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập của người đồng bào dân tộc thiểu số…

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG