Unable to connect to the remote server Ban Tuyên giáo Trung ương: Tiếp tục đổi mới phương thức công tác, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ
29/12/2014 - Lượt xem: 2224
Ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2014, trong nước, tình hình chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, kinh tế từng bước được phục hồi, quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, kinh tế vẫn còn khó khăn, tình trạng tiêu cực, tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tình hình trên đã tác động mạnh đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và công tác tuyên giáo.

Trong năm 2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về công tác tuyên giáo, trên các lĩnh vực: tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ.

 

 Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc cho 5 đơn vị trong Ban


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, trước những thuận lợi, khó khăn và thách thức, năm 2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn.

Năm 2014, công tác thông tin, tuyên truyền, cả tuyên truyền đối nội và đối ngoại có tiến bộ; nhất là tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế- xã hội và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức trong Đảng, trong xã hội; đấu tranh chống diễn biến hòa bình... Công tác lý luận có nhiều cố gắng trong việc tham mưu Tổng kết Nghị quyết của Bộ Chính trị về lý luận để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về vấn đề này; đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, góp phần tổng kết 30 năm đổi mới, xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội đã được triển khai thường xuyên, liên tục, thông tin kịp thời về các vấn đề nổi cộm.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, văn học, văn nghệ được chú trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Công tác chỉ đạo báo chí, xuất bản đã có nhiều cố gắng. Báo điện tử cùng các tạp chí của Ban đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời các diễn biến về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến với đông đảo độc giả. Hai cơ quan đại diện của Ban tại miền Nam và miền Trung đã bám sát địa bàn, phản ánh kịp thời những khúc mắc ở địa phương, cơ sở; phối kết hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị chức năng trong Ban tham mưu giải quyết những vấn đề xảy ra trên địa bàn...

 

 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành công việc của các cán bộ, đảng viên trong toàn Ban; biểu dương và chúc mừng các tập thể và cá nhân đã đạt được thành tích và danh hiệu thi đua trong năm 2014.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng lưu ý, trong năm qua, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền có sự kiện, có thời điểm còn bị động, tài liệu chuẩn bị chưa kỹ, còn sai sót; công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trước một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm chưa thật sự nhanh nhạy. Năng lực dự báo, phát hiện vấn đề, tình huống nhạy cảm còn hạn chế, chưa chủ động bám sát thực tế, nắm tình hình chưa kịp thời, một số vụ việc xử lý còn chậm để dư luận băn khoăn, suy diễn. Hoạt động, chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chưa đủ mạnh, tính thuyết phục chưa cao. Việc đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo còn chậm. Chất lượng nắm tình hình, tham mưu, đề xuất giải pháp chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến một số lĩnh vực tuyên giáo còn thấp, chưa thực sự đổi mới cách kiểm tra, khảo sát, điều tra, nắm bắt, phản ánh tình hình công tác tư tưởng, dư luận xã hội...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:

Một là, năm 2015 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương phải có trách nhiệm góp phần chuẩn bị, chỉ đạo tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, cổ vũ động viên và tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng. Đây là công việc hệ trọng của Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của Ban.

Hai là, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch hoạt động để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trong các kỳ Hội nghị trung ương khóa XI đi vào cuộc sống.

Ba là, năm 2105 là năm có nhiều sự kiện lớn, tình hình nói chung, nhất là tình hình trên Biển Đông sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Trung ương cần chủ động bám sát tình hình và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới trong định hướng, chỉ đạo thống nhất trong công tác tuyên truyền; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các ban, bộ, ngành của Trung ương và các địa phương, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về Biển Đông kích động, chống phá Đảng và Nhà nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong năm 2014, năm 2015, với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và sự quyết tâm của  toàn Ban, đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao phó...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng 5 tập thể Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc, 15 tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể lao động tiên tiến năm 2014. 5 tập thể nhận Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc là: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Vụ Văn hóa – Văn nghệ; Vụ Báo chí – Xuất bản; Vụ Các vấn đề xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ban cho 8 đồng chí, Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 52 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trao danh hiệu Lao động tiên tiến cho 213 đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2014./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG