The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ đạo tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp
12/11/2014 - Lượt xem: 2408
Ngày 4-11 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 136-KH/TU, chỉ đạo công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
  Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) họp phiên thứ nhất. Ảnh: Thanh Nhật

Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) họp phiên thứ nhất.

Ảnh: Thanh Nhật

Theo Kế hoạch này, việc tuyên truyền được chia thành các đợt: nửa đầu năm 2015, tập trung tuyên truyền đại hội Đảng cấp cơ sở và tương đương; nửa cuối năm 2015, tuyên truyền đại hội Đảng cấp huyện và tương đương, sau đó là tập trung tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh; và cuối cùng, từ đầu tháng 1-2016 là tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị có sự phân công trách nhiệm, đảm bảo việc tuyên truyền tập trung vào những nội dung quan trọng, chủ yếu, phục vụ hiệu quả cho đợt sinh hoạt chính trị, Đại hội Đảng các cấp thành công; khẳng định trước sau như một việc kiên định lập trường Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, Bác Hồ, về lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nhiệm vụ của cách mạng của Đảng trong thời kỳ mới.

Đi đôi với những vấn đề nói trên, trong đợt tuyên truyền này cũng cần gắn các sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Gia Lai, việc triển khai tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và của tỉnh trong các vấn đề xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong những năm qua, nhất là từ những năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của kẻ địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” trong cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lưu ý đến các cấp, ngành, địa phương cần tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016-2020).

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG