Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, năm 2016 dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung công việc phức tạp, nhạy cảm, đột xuất; lại diễn ra trong điều kiện lãnh đạo Ban còn thiếu, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực rất lớn, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của Ban đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra; công tác xây dựng Đảng, hoạt động công đoàn, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt nhiều kết quả.

Trong năm 2016 các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã truy tố, xét xử sơ thẩm 08 vụ/121 bị cáo; xét xử phúc thẩm 06 vụ/55 bị cáo. Các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc đã truy tố, xét xử sơ thẩm 03 vụ/10 bị cáo; xét xử phúc thẩm 02 vụ/03 bị cáo. Trong đó nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, như: Vụ án Phạm Công Danh; vụ án Hà Văn Thắm; vụ án Lê Dũng; vụ án Phạm Ngọc Ngoạn; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (phần điều tra lại)...

Ban đã làm tốt công tác nghiên cứu, đề xuất về công tác xây dựng pháp luật; chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính và PCTN. Chủ động nghiên cứu, nắm tình hình về một số vấn đề về an ninh quốc gia; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và PCTN; tham gia tiếp dân, sửa đổi Quy định 02 về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia ý kiến kịp thời về việc bổ nhiệm, phong hàm cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; bổ nhiệm các chức danh tư pháp...

Tuy nhiên, hoạt động của Ban Nội chính Trung ương năm 2016 vẫn còn một số hạn chế. Đó là, tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất của một số đơn vị, cá nhân chưa cao, nhiều việc còn lúng túng, thụ động; trách nhiệm quản lý, tính gương mẫu, kỷ luật lao động của một số cán bộ chưa thật nghiêm túc...

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó tiếp tục theo dõi, đôn đốc, phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài để sớm kết thúc việc xử lý.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, năm 2017, Ban sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu đề xuất kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành xét xử sơ thẩm 06 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án theo đúng kế hoạch tại Thông báo số 30-TB/BCĐTW, bảo đảm việc xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo: Kết thúc xác minh, xử lý 04 vụ việc; điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 01 vụ việc, 04 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc trong năm 2017. Trọng tâm là 05 vụ án, 03 vụ việc, 10 kiến nghị thuộc giai đoạn II vụ án Pham Công Danh; giai đoạn II của các vụ án Hà Văn Thắm, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo… và các vụ việc, vụ án xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Quang cảnh Hội nghị

Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo thanh tra, điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm: Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ; Dự án xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ; Dự án xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Dung Quất; Dự án xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước; Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình; Dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc; Dự án đạm DAP số 1 Hải Phòng; Dự án đạm DAP số 2 Lào Cai; Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam; Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên, giai đoạn 2; Dự án đầu tư khai thác mỏ sắt Quý Sa; Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính sẽ chủ trì, phối hợp Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại một số bộ, ngành, địa phương. Chủ trì, phối hợp xây dựng Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm và tính độc lập cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu, đề xuất quy định thống nhất đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác PCTN cho cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương…./.