Unable to connect to the remote server Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tỏa sáng!
08/01/2014 - Lượt xem: 2779
Thế là đã qua một năm đầy gian nan, vất vả, bận rộn và lo toan. Một mùa Xuân Mới, một Năm Mới đã về trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta với biết bao dự tính tốt lành.

Ai đó đã nói đúng: Có trải qua cay đắng mới biết vị ngọt bùi. Thật vậy! Trong thời khắc thiêng liêng của sự chuyển giao hai mùa Đông - Xuân, chúng ta nhìn lại quá khứ, suy ngẫm về dân tộc, đất nước và chính mình, thấy thật sự vững tin, tự hào vì chúng ta có Đảng quang vinh, có Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong sóng to, bão lớn, Đảng ta thật vững tay chèo, biết đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt gềnh thác, lao lên phía trước. Nhân dân ta một lòng theo Đảng, đã đồng tâm, hiệp lực, cần cù, sáng tạo, đem hết tài năng, trí tuệ và sức lực để chung sức, đồng lòng dựng xây đất nước, đưa công cuộc đổi mới ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn.

Những gì chúng ta đã làm được trong năm 2013 thật là lớn lao, thực sự có ý nghĩa. Đó là sự kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh con người Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả của lòng kiên nhẫn, sự bền tâm, vững chí, sự gắng sức, đồng lòng vượt mọi thử thách, hiểm nguy. Chúng ta đã chiến thắng chính mình; đã ngẩng cao đầu vượt qua cơn bão giá bởi sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế nước nhà còn nhiều yếu kém. Chính trong khó khăn, thử thách, chúng ta lại cấu kết cộng đồng, một lòng, một dạ cùng Đảng, Nhà nước dày công nghiên cứu, tìm ra những kế sách hay để giữ nước và đưa đất nước tiến lên.

Trong giờ phút thiêng liêng bước vào Năm Mới - năm 2014 với nhiều dự tính an lành, hạnh phúc, chúng ta có thêm niềm vui khi bản Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được phát trên các kênh của Đài truyền hình Việt Nam, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân ngày đầu Xuân năm mới - mồng Một tháng Một năm 2014.

Dẫu vẫn biết rằng, phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa không hề dễ dàng. Yếu kém của nền kinh tế, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, sự trì trệ, tiêu cực và nhiều bức xúc xã hội chưa thể khắc phục được ngày một, ngày hai. Song, chúng ta vững tin, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự điều hành mềm dẻo, linh hoạt của Nhà nước, sự vững mạnh của quân đội nhân dân và công an nhân dân; chúng ta đã chiến thắng thực dân, đế quốc giành độc lập tự do thì nay, nhất định Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng giặc nội xâm, giặc đói nghèo, lạc hậu; nhất định nhân dân ta, đất nước ta sẽ được xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng như điều Bác Hồ muôn vàn kính yêu mong muốn trước lúc Người đi vào cõi vĩnh hằng.

Con đường phía trước đã được định hình và rộng mở. Tương lai của dân tộc ta thật tươi sáng. Nhân dân ta anh hùng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Bạn bè quốc tế luôn ở bên, quan tâm giúp đỡ, nhiệt tình ủng hộ, có khó khăn nào có thể ngăn bước, cản đường chúng ta xốc tới.

Năm 2013 đã đi qua, những gì khó khăn nhất, cản trở nhất, chúng ta đều đã vượt qua, đã từng lăn lộn, nếm trải: nào bão lũ, mưa dông, nào gió ngàn, nắng hạn, nào sự quấy nhiễu của thù trong, giặc ngoài. Năm 2014, dù phía trước có thể có thêm những khó khăn, thách thức mới, song nhân dân ta quyết không sợ. Chúng ta có Đảng dẫn đường, chỉ lối; có khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, đang được phát huy mạnh mẽ và có tác dụng vô cùng to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với niềm tin sắt đá vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, với tiềm năng trí tuệ và sức mạnh Việt Nam đang bừng sáng, các cấp, các ngành đã vào cuộc, đang quyết liệt chỉ đạo, điều hành, đưa Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống, nhất định chúng ta sẽ làm nên những kỳ tích mới.
 
Vốn liếng, hành trang của chúng ta đã có từ sự đúc kết, sự trải nghiệm của gần 30 năm đổi mới đất nước, chắc chắn chúng ta sẽ có những bước tiến mạnh trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Vì thế, việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính đã, đang và sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả tốt. Chúng ta sẽ đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi những bước
đột phá chiến lược đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đồng thời, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt đột phá chiến lược trong giải quyết những vấn đề quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, v.v...

Là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi cũng như mọi người dân yêu nước, xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc và niềm tin yêu vô hạn đối với Đảng quang vinh của chúng ta. Thay lời kết, tôi muốn lấy ý tưởng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong bản Thông điệp nêu trong Ngày Tết Dương lịch vừa qua để làm phương châm hành động cho mình và cho mọi người: Năm 2014 đang đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Khó khăn, thách thức là rất lớn. Nhưng đây là cơ hội để thúc đẩy công cuộc đổi mới mạnh mẽ đất nước. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có quyết tâm và bản lĩnh chính trị cao hơn nữa. Bản lĩnh của Đảng và nhân dân ta đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bản lĩnh đó cũng đã tỏa sáng khi đất nước ta đối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX để hình thành đường lối đổi mới, thì ngày nay, thế và lực của chúng ta đã mạnh hơn nhiều. Nhất định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam sẽ lại tỏa sáng và sẽ là động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đi đến thành công. Đó là cơ sở, nền tảng vững chắc nhất để đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG