The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy
27/12/2021 - Lượt xem: 1742
Ngày 23/12/2021, Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy Gia Lai trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Gia Lai trong diện Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý.

Quy chế cũng xác định 9 nội dung phối hợp quan trọng trong đó hai bên thống nhất chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và ủy ban kiểm tra huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp, xác định bên chủ trì tiếp nhận, xem xét, kiểm tra, giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện (diện Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý) theo trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi bên.

Lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra hai bên phối hợp xem xét lại việc kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên khi phát hiện cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện và chi bộ công an cấp xã chưa đúng, chưa đồng bộ hoặc chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng nêu ra 03 phương pháp phối hợp; theo đó, những nội dung quan trọng cần có sự thảo luận, thống nhất thì bên nêu vấn đề chủ trì tổ chức họp đại diện lãnh đạo hai bên trước khi quyết định theo thẩm quyền của mỗi bên. Trường hợp có vướng mắc hoặc chưa thống nhất thì bên nêu vấn đề tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Xem Quy chế tại đây: Link

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG