Unable to connect to the remote server Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
26/10/2023 - Lượt xem: 185
Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 182-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Mục đích nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh và tri ân những thế hệ người làm báo, các cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; bồi dưỡng, giáo dục niềm tự hào, lòng yêu nghề đối với những người làm báo hôm nay. Khẳng định sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với báo chí; sự đồng hành, ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam...

Bên cạnh việc sơ kết, tổng kết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực báo chí; Kế hoạch sẽ tổ chức 05 hoạt động cụ thể, bao gồm: (1) Tọa đàm về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí và xây dựng đội ngũ những người làm báo Gia Lai đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; (2) Hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” gắn với trao giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2025; (3) Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; tổ chức tuyên truyền trực quan, trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội…; (4) Tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của báo chí tỉnh Gia Lai; (5) Xây dựng phim phóng sự quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của báo chí tỉnh Gia Lai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung trong Kế hoạch này lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ Kế hoạch này và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chủ động xây dựng, tham mưu cụ thể hóa các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam một cách cụ thể, thiết thực; chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị - nghề nghiệp sôi nổi, mang ý nghĩa sâu sắc, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời thông tin, báo cáo việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm về Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

Xem Kế hoạch tại đây

Phạm Chương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG