The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ayun Pa: Công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018
02/08/2018 - Lượt xem: 25836
Chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ xuân Mậu Tuất 2018 và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng. Tổ chức lễ đăng ký vào Sổ Quyết tâm của Đảng bộ thị xã về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp thị xã năm 2018. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa (10/8/1948-10/8/2018). Định hướng tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Thị xã Ayun Pa (nguồn internet)

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức kiểm tra 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên; kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên; giám sát 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiến hành kiểm tra 06 tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện đúng quy định việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên và thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 02 đảng viên. Chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy, bí thư, phó bí thư và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc Thị ủy. Chỉ đạo triển khai kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Công tác tổ chức cán bộ thường xuyên được quan tâm, kiện toàn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các chi bộ và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tập trung triển khai kế hoạch “Năm chi bộ 2018” và chú trọng quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế Ban Dân vận Thị ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế Ban Tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng. Xây dựng kế hoạch triển khai Năm dân vận chính quyền”. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên - vận cơ sở trong tình hình mới. Tập trung làm tốt công tác phụ trách, kết nghĩa với bôn; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các bôn; kịp thời nắm tình hình trong nhân dân và dân tộc, tôn giáo.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG