The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. An Khê: Kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
24/11/2021 - Lượt xem: 524
Thời gian qua, tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở các xã trên địa bàn thị xã An Khê đã góp phần phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; gắn sản xuất nông nghiệp với tiêu thụ nông sản thông qua chuỗi giá trị sản xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Tập trung ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất, các loại cây trồng chủ lực, có thế mạnh của thị xã; áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, sử dụng cơ giới hóa để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, tổ chức sản xuất trong nhà lưới, tưới nước tiết kiệm… nhằm đảm bảo và nâng cao năng suất, chất lượng các nông sản hàng hóa có thế mạnh của thị xã nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn thị xã. Kết quả là năm 2019, thị xã An Khê có 05/05 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện thị xã đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới. Đến nay, tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại các xã: Xã Cửu An đạt 18/19 tiêu chí, xã Thành An đạt 17/19 tiêu chí, xã Song An, Xuân An đạt 14/19 tiêu chí; xã Tú An: 12/19 tiêu chí. Tiêu chí làng nông thôn mới: Làng Pờ Nang, xã Tú An đạt 17/19 tiêu chí; làng Hòa Bình, xã Tú An và làng Pôt, xã Song An đạt 16/19 tiêu chí; làng Nhoi, xã Tú An đạt 15/19 tiêu chí.

Về lao động có việc làm: Tổng số dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn các xã 16.251 người; tổng số lao động có việc làm thường xuyên 15.200 người. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 38,74 triệu đồng/người/năm. Về giảm nghèo và an sinh xã hội: Tiếp tục triển khai, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội theo các chương trình, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chính sách cho hộ nghèo. Cấp 18.419 Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình và đồng bào dân tộc thiểu số... tại 5 xã; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 268/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện, trên địa bàn các xã không có nhà tạm, dột nát và 100% số xã đạt chuẩn, theo quy định là ≥ 75% đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Tỷ lệ trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh là 05/05 xã, đạt 100%. Tỷ lệ trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh là 24/24 trường, đạt 100%. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn thông qua các phong trào, cuộc vận động như: Phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gắn liền với phong trào thi đua xây dựng nông thôn, làng văn hóa; phong trào thi đua xây dựng gương “người tốt, việc tốt”; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…; qua đó, mang lại nhiều kết quả trong đời sống xã hội, góp phần động viên nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, giải quyết việc làm, xóa hộ đói giảm hộ nghèo; giải quyết tốt một số vấn đề bức xúc trong nhân dân như: nâng cấp, cải tạo đường làng ngõ xóm, xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông, cấp phối; đưa lưới điện quốc gia về từng hộ gia đình, cải tạo nâng cấp xây dựng trạm y tế, trường học… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Tái cơ cấu nông nghiệp tại An Khê mang lại kết quả tích cực

Thời gian đến, thị xã An Khê sẽ tập trung mọi nguồn lực duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2021: 04/05 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Thành An, xã Cửu An, xã Xuân An và xã Song An), 03/04 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới (làng Pờ Nang, làng Hòa Bình - xã Tú An và làng Pốt - xã Song An); phấn đấu đến cuối năm 2024: 05/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04/04 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới. Huy động, lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, gắn với thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và nâng cao hiệu quả các hợp tác xã để nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ tham gia hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025.

Triển khai các giải pháp thực hiện Đề án đánh giá chất lượng đất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới thị xã An Khê đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đầu tư thâm canh cây lúa, cây sắn, cây rau các loại, cây ăn quả, nhằm tạo ra vùng sản xuất chất lượng cao, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Xây dựng dự án chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế (cây lâm nghiệp, dược liệu, cây ăn quả có múi...), sản xuất theo mô hình GAP. Xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm đặc trưng của thị xã (như hoa, cây dược liệu, cây ăn quả…), nhất là xây dựng kế hoạch phát triển nhãn hiệu rau An Khê. Từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại, áp dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Lê Minh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thông báo kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2021
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG