The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
04/11/2017 - Lượt xem: 2245
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ, những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã quan tâm triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định từ khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đến bố trí sử dụng cán bộ, từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực tốt cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức thị xã là 983 người; trong đó, nữ 711 (72,33%), dân tộc thiểu số 11 (1,12%); chuyên môn: Sau đại học 11 (1,12%), đại học 823 (83,72%), cao đẳng 60 (6,1%), trung cấp 82 (8,3%); lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 54 (5,49%), trung cấp 102 (10,38%). Cán bộ, công chức cấp xã: 212 người; nữ 88 (41,51%), dân tộc thiểu số 04 (1,89%); về trình độ chuyên môn: Sau đại học 3 (1,42%), đại học 131 (61,79%), cao đẳng 16 (7,55%), trung cấp 51 (24,06%); về trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân 10 (4,72%), trung cấp 118 (55,66%). Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ theo định kỳ, trước khi quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Phương thức đánh giá cán bộ được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm đổi mới, chú trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức; đồng thời, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và mở rộng dân chủ trong đánh giá cán bộ. Do đó, đã dần khắc phục được tính chủ quan, bệnh thành tích trong đánh giá cán bộ, thể hiện trong năm 2016 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạt 12%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 81,6%, hoàn thành nhiệm vụ hạn chế về năng lực chiếm 6,4%.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên cơ sở các nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo thực hiện phương châm “mở” và “động” trong công tác quy hoạch cán bộ; quy hoạch cán bộ cấp dưới là cơ sở, là nguồn để giới thiệu quy hoạch cán bộ cấp trên, đã quan tâm giới thiệu thêm cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị tốt để đưa vào quy hoạch nhằm tạo nguồn cán bộ cho giai đoạn sau 2025. Nhìn chung, công tác quy hoạch cán bộ ở Đảng bộ thị xã An Khê đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên sau mỗi kỳ đại hội đảng các cấp và định kỳ rà soát, giới thiệu bổ sung nhân tố mới đủ điều kiện vào quy hoạch, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không đảm bảo tiêu chuẩn; là cơ sở để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ.

Đặc biệt, trong những năm gần đây kể từ sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV (năm 2010), Ban Thường vụ Thị ủy An Khê rất quan tâm đến công tác luân chuyển để đào tạo cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đào tạo, thử thách, tạo điều kiện cho cán bộ nắm bắt thực tiễn, từng bước trưởng thành, là nguồn cán bộ giai đoạn kế tiếp. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã luân chuyển, tăng cường 32 lượt cán bộ theo phân cấp. Số cán bộ. được luân chuyển, tăng cường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng được thực hiện theo hướng chuẩn hóa, bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Từ tháng 5 năm 2012 đến nay, đã cử đi học cao cấp lý luận chính trị 19 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 156 đồng chí; lựa chọn cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, kỹ năng công tác … Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng ngạch, chuyển ngạch phù hợp trình độ, vị trí công tác.

Có thể thấy, nhờ thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ nên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được kiện toàn. Các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, gắn công tác quy hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thời gian đến, thị xã sẽ tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã, phường có phẩm chất tốt, có trình độ, năng lực; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên phấn đấu đến năm 2020 có 70% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy; chú trọng công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các khâu của công tác quản lý cán bộ từ tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ nhằm tạo nguồn cán bộ đủ tiêu chuẩn cho nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, trong đó quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển tốt.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG