Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: KCNA 

Nhân dịp Đảng Lao động Triều Tiên tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 (từ ngày 5 - 10/1/2021) và đồng chí Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Đảng Lao động Triều Tiên; đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng đến đồng chí Kim Jong Un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên./.