26/02/2016 - Lượt xem: 2884
Năm 2016 là thời điểm quan trọng để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp vào cuộc sống thông qua việc thực thi Hiến pháp năm 2013, các luật, bộ luật Quốc hội mới thông qua.

Đồng chí Lê Thị Thu Ba - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp. (Ảnh: TH).

Đồng chí Lê Thị Thu Ba - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp trong năm 2016.

PV: Trong năm 2015, việc thực hiên các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Xin đồng chí cho biết những kết quả này đã đóng góp như thế nào vào việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người?
 
 Đồng chí Lê Thị Thu Ba: Như chúng ta đã biết, năm 2015 là năm thứ 10 thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005, của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, với sự nỗ lực, kiên trì của các cấp, các ngành, chúng ta đã gặt hái được những kết quả quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực mà Chiến lược cải cách tư pháp đã đề ra. Từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, tổ chức điều tra hình sự, tạm giữ, tạm giam…đến việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất, từng bước trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại cho các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp.
Riêng về công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, chỉ trong năm 2015, Quốc hội đã thông qua 07 bộ luật, luật về lĩnh vực tư pháp rất quan trọng, đã thể chế hóa cơ bản các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Cụ thể, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã thể chế hóa chủ trương tiến bộ như: Tôn trọng và bảo vệ quyền con người; đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. So với Bộ luật Hình sự năm 1999, phạm vi áp dụng hình phạt tử hình được thu hẹp hơn, đã tiếp tục bỏ hình phạt tử hình trong 07 tội danh có quy định khung hình phạt cao nhất là tử hình, tăng hình phạt chính là phạt tiền, mở rộng diện áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ; quy định các biện pháp xử lý thay thế đối với người chưa thành niên phạm tội….Đồng thời, cũng quy định trách nhiệm hình sự nghiêm khắc hơn đối với người lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội. 
Bộ luật Dân sự (sửa đổi) thể chế hóa chủ trương bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch, thúc đẩy các quan hệ dân sự phát triển lành mạnh; quy định tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc vì lý do chưa có điều luật quy định; hoàn thiện cơ chế về bồi thường, bồi hoàn.
Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng Dân sự (sửa đổi), Luật tố tụng Hành chính (sửa đổi) đã định hình được mô hình tố tụng kết hợp giữa xét hỏi và tranh tụng; quy định rõ vai trò của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong việc đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; đề cao trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tăng cường khả năng tiếp cận công lý của người dân; tăng tính liêm chính, minh bạch trong hoạt động tố tụng.
Các luật khác như: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đều thể chế hóa tư tưởng đề cao trách nhiệm bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong các hoạt động tạm giữ, tạm giam và điều tra hình sự. Đặc biệt đã thể chế hóa đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phù hợp với những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Quy định các nguyên tắc dân chủ có tính chất nền tảng của hoạt động tư pháp như: bảo đảm tranh tụng trong xét xử; bảo đảm tính độc lập của thẩm phán và hội thẩm, đồng thời còn khẳng định một cách nghiêm khắc là “nghiêm cấm tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của tòa án”; quy định nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự; nguyên tắc “suy đoán vô tội”...; Hoặc bằng những quy định mới, trực tiếp bảo vệ quyền con người, quyền công dân như: Người lao động, người tiêu dùng bị thiệt hại không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của bên gây thiệt hại; tổ chức, cá nhân dược thực hiện quyền yêu cầu bồi thường  thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ; bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc mình có tội; quy định ghi âm, ghi hình trong hoạt động hỏi cung bị can...; Hay quyền của công dân, của tổ chức được bảo vệ tối đa bằng việc quy định tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng…
Các quy định nêu trên cho thấy ,những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ quyền con người, quyền công dân đã được thể chế hóa đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý để mọi người thực hiện, tự bảo vệ và thực hiện quyền con người và quyền công dân của mình.
Tóm lại, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2015, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp trung ương và địa phương, hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp được hoàn thiện cơ bản. Phần  lớn các chủ trương, đường lối  và nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng đã được thể chế hóa trong các luật, bộ luật được Quốc hội ban hành, nhất là tư tưởng bảo vệ quyền con người, quyền công dân đã được quan tâm.
 
PV: Thực tế cho thấy, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, oan, sai, bỏ lọt tội phạm vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận. Để khắc phục tình trạng trên, theo đồng chí, cần có các giải pháp cụ thể nào?
 
Đồng chí Lê Thị Thu Ba: Nhìn chung, trong năm 2015, các cơ quan tư pháp đã có nhiều cố gắng, chủ động, tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các hành vi phạm tội. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, về tham nhũng đã được các cơ quan tư pháp khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử kịp thời.
Song, bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật, oan, sai trong hoạt động tư pháp năm qua tuy có giảm so với trước đây nhưng chưa giảm nhiều. Tình hình đó do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, trình độ chuyên sâu của cán bộ các chức danh tư pháp còn hạn chế. Thứ hai, một số điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán còn có biểu hiện nôn nóng, chạy theo thành tích, thiếu trách nhiệm, không tận tâm, tận lực trong công việc, giải quyết cho xong việc, cộng với trình độ, năng lực yếu kém nên dẫn đến oan, sai. Thứ ba, một số cán bộ tư pháp trong quá trình giải quyết công việc thiếu bản lĩnh, còn bị tác động bởi lợi ích vật chất. Thứ tư, một số quy định của pháp luật còn chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ, dễ bị lợi dụng...
Để khắc phục hiện tượng oan, sai, theo tôi trước hết phải từ khâu cán bộ. Các bộ, ngành có liên quan cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao trách nhiệm, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp; nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, hoàn thiện cơ chế kiểm soát lẫn nhau giữa các cán bộ điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án, luật sư…trong hoạt động tư pháp, nhất là trách nhiệm của tòa án nhân dân với vai trò là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.; giáo dục tinh thần “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, tinh thần “gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân” của cán bộ tư pháp. Chú trọng việc nêu gương những người tốt, việc tốt, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vô cảm trước số phận con người…
Mặt khác, cần tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động tư pháp để tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia giám sát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác vi phạm pháp luật và các hành vi tiêu cực của cán bộ thực hiện hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp. Thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả mô hình tố tụng mới, đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử...
 
PV:  Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển khai nhiều, luật, bộ luật quan trọng, đồng thời là thời điểm Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, điều này đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đối với công tác cải cải cách tư pháp. Thưa đồng chí, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có đề xuất gì để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới?
 
 Đồng chí Lê Thị Thu Ba:  Việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020 diễn ra trong bối cảnh các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Năm 2016 là thời điểm quan trọng để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp vào cuộc sống thông qua việc thực thi Hiến pháp năm 2013, các luật, bộ luật Quốc hội mới thông qua; đồng thời, triển khai thực hiện các cam kết với Cộng đồng ASEAN và chuẩn bị thực hiện Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là cơ hội để các thiết chế tư pháp của Việt Nam chủ động hơn trong hội nhập quốc tế; đội ngũ cán bộ tư pháp có điều kiện cọ xát với thực tiễn tư pháp quốc tế, học tập kinh nghiệm các nước tiên tiến, nâng cao năng lực và trình độ, vươn lên ngang tầm khu vực và thế giới. Tuy nhiên, cũng đặt ra những thách thức không nhỏ khi hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp của nước ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện; các cơ quan tư pháp của Việt Nam đang tiếp tục kiện toàn theo lộ trình cải cách; đội ngũ cán bộ tư pháp tuy đã được chuẩn hóa một bước về trình độ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hội nhập quốc tế, nhất là trình độ ngoại ngữ hạn chế vẫn là một thách thức lớn.
 Nếu như năm 2015 và những năm trước đó, công tác xây dựng thể chế, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được tập trung cao độ thì năm 2016 cần tập trung hơn vào triển khai thi hành các bộ luật và luật mới ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động tư pháp, trong đó có việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Đồng thời, rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các luật, bộ luật mới được ban hành; rà soát, nội luật hoá các nội dung cơ bản của điều ước quốc tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn và cam kết của Việt Nam, nhất là thực hiện vai trò thành viên Cộng đồng ASEAN, Hiệp định TPP, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu…mà Việt Nam đã tham gia.
 Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, vấn đề cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ tư pháp nói riêng là thách thức không nhỏ. Hiện nay, số lượng cán bộ tư pháp, luật sư, bổ trợ tư pháp vẫn còn thiếu; chất lượng lại chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp mặc dù hơn 10 năm qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Chúng ta đều biết, mọi sự thành bại của cải cách là do cán bộ quyết định. Vì vậy, năm 2016 và những năm tiếp theo, cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp có chuyên môn sâu về pháp lý, giỏi về nghiệp vụ tư pháp, có trình độ ngoại ngữ, có hiểu biết về tư pháp quốc tế,  có khả năng hội nhập tốt vào đời sống pháp lý quốc tế, nhất là khu vực ASEAN.
 
PV:  Năm 2016, để đưa các nội dung cải cách tư pháp vào cuộc sống và đến gần hơn với tổ chức, người dân, theo đồng chí, các cơ quan báo chí, trong đó có Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần tập trung vào nội dung gì?
 
Đồng chí Lê Thị Thu Ba:  Tôi rất hoan nghênh Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2015 cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình thường xuyên quan tâm phản ánh về công tác tư pháp và cải cách tư pháp trên chuyên mục riêng. Thông qua hoạt động đưa tin chính xác, kịp thời các hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, giúp cho nhân dân hiểu biết hơn về hoạt động tư pháp.
Năm 2016 vừa là năm kết thúc nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, nhưng cũng là năm bắt đầu cho nhiệm kỳ mới của Ban Chỉ đạo, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, có ý nghĩa chính trị to lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, xã hội nói chung, công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp nói riêng. Năm 2016 cũng là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa các nội dung cải cách tư pháp vào cuộc sống thông qua việc thực thi Hiến pháp năm 2013 và các Bộ luật, luật có liên quan đến lĩnh vực tư pháp đã được Quốc hội thông qua. Với yếu tố đặc thù đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền năm 2016 là chuyển tải được những nội dung của cải cách tư pháp theo định hướng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Các hoạt động cụ thể của công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cần bám sát, thể hiện đúng tinh thần này.
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã ban hành Chương trình thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Theo đó, báo chí cần tập trung phản ánh việc thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp, phân tích các quy định mới của luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tư pháp. Tăng cường đưa tin, tuyên truyền các phiên tòa theo tố tụng mới về tranh tụng, phiên toà lưu động, phát hiện, đưa tin các tấm gương có thành tích nổi bật; mặt khác cũng cần phản ánh các hiện tượng vi phạm pháp luật, tiêu cực trong hoạt động tư pháp từ phía các cơ quan, cán bộ tư pháp, kể cả từ phía người dân để nhằm mục đích phát huy những việc làm tốt, giáo dục, phòng ngừa, hạn chế những yếu kém, vi phạm.
Ngoài những nội dung trên, đối với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cần phản ánh thường xuyên hơn, sâu hơn các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp.
Nhân dịp Xuân Bính Thân, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam đạt được nhiều thành tích mới, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp!
 
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Theo ĐCSVN
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,620.0023,900.00
THB670.89696.66
SGD17,241.0217,796.06
SEK2,244.492,340.04
SAR6,301.236,553.85
RUB360.71399.36
NOK2,324.962,423.94
MYR5,343.255,460.38
KWD77,199.7980,294.84
KRW17.3018.97
JPY170.49178.68
INR287.74299.28
HKD3,004.543,101.27
GBP28,504.9729,422.64
EUR24,592.8525,709.69
DKK3,297.783,424.43
CNY3,371.433,480.49
CHF24,866.2225,666.74
CAD17,106.0917,656.79
AUD15,709.3016,215.04
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tiến độ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG