15/11/2014 - Lượt xem: 3099
Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Chiều nay (15/11), Quốc hội chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Người đạt tín nhiệm cao nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội với 390 phiếu và tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với 192 phiếu.

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh
50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Trước đó, đúng 9h sáng nay (15/11), Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Trước khi tiến hành lấy phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với 29 ủy viên, do ông Huỳnh Văn Tý làm trưởng ban. 484/484 đại biểu đã tán thành với danh sách kể trên.

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh
Đúng 9h00 sáng nay (15/11) ĐBQH đã bỏ phiếu tín nhiệm với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn  (Ảnh MQ)
Ông Huỳnh Văn Tý hứa trước Quốc hội sẽ làm việc nghiêm túc, thận trọng, công tâm trong quá trình lấy phiếu.

Theo phổ biến của ông Tý: phiếu tín nhiệm sẽ được phân 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trên mỗi lá phiếu được ghi rõ họ tên với 3 mức độ: Tín nhiệm cao, Tín nhiệm, Tín nhiệm thấp. Phiếu được đóng dấu Quốc hội.

11 loại phiếu bao gồm: (1) Phiếu Chủ tịch nước; (2) Phiếu Phó Chủ tịch nước; (3) Phiếu Chủ tịch Quốc hội; (4) Phiếu các Phó Chủ tịch Quốc hội; (5) Phiếu các ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội; (6) Phiếu Thủ tướng Chính phủ; (7) Phiếu các Phó Thủ tướng Chính phủ; (8) Phiếu Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (9) Phiếu Chánh án TAND tối cao; (10) Phiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (11) Phiếu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không có dấu, không theo mẫu phát, phiếu đánh dấu cả 2 hoặc 3, hoặc không đánh dấu cả 3 ô, phiếu ghi những nội dung khác.

Các đại biểu có thể lựa chọn ngồi tại Hội trường lớn để ghi phiếu hoặc dời ra phòng làm việc của Đoàn đại biểu để ghi phiếu. Thời gian ghi phiếu là 30 phút.

Một số phiếu bất hợp lệ là không ghi cho ai.

Tổng số đại biểu tham gia biểu biểu quyết là 451. Số lượng đại biểu tán thành là 451. Như vậy có 100% đại biểu có mặt thông qua kết quả biểu quyết việc lấy phiếu tín nhiệm.

Xem số phiếu chi tiết của từng chức danh tại đây:

TT Họ và tên Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)
1 Ông Trương Tấn Sang
Chủ tịch Nước
380 76,46 84 16,9 20 4,02
2 Bà Nguyễn Thị Doan
Phó Chủ tịch Nước
302 60,76 168 33,8 15 3,02
3 Ông Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội
340 68,41 93 18,71 52 10,46
4 Ông Uông Chu Lưu
Phó Chủ tịch Quốc hội
344 69,22 124 24,95 14 2,82
5 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Phó Chủ tịch Quốc hội
390 78,47 86 17,3 9 1,81
6 Bà Tòng Thị Phóng
Phó Chủ tịch Quốc hội
325 65,39 127 25,55 31 6,24
7 Ông Huỳnh Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch Quốc hội
295 59,36 159 31,99 28 5,63
8 Ông Phan Xuân Dũng
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội
212 42,66 248 49,9 23 4,63
9 Ông Nguyễn Văn Giàu
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội
317 63,78 155 31,19 12 2,41
10 Ông Trần Văn Hằng
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
284 57,14 183 36,82 13 2,62
11 Ông Nguyễn Đức Hiền
Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội
225 45,27 228 45,88 30 6,04
12 Ông Phùng Quốc Hiển
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách
315 63,38 148 29,78 20 4,02
13 Ông Nguyễn Văn Hiện
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội
203 40,85 245 49,3 36 7,24
14 Ông Nguyễn Kim Khoa
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội
290 58,35 174 35,01 19 3,82
15 Ông Phan Trung Lý
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội
311 62,58 145 29,18 27 5,43
16 Bà Trương Thị Mai
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội
365 73,44 104 20,93 13 2,62
17 Bà Nguyễn Thị Nương
Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội
272 54,73 183 36,82 28 5,63
18 Ông Nguyễn Hạnh Phúc
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
303 60,97 154 30,99 26 5,23
19 Ông Ksor Phước
Chủ tịch Hội đồng Dân tốc Quốc hội
302 60,76 164 33,00 16 3,22
20 Ông Đào Trọng Thi
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội
224 45,07 220 44,27 39 7,85
21 Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng
320 64,39 96 19,32 68 13,68
22 Ông Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng
257 51,71 196 39,44 32 6,44
23 Ông Hoàng Trung Hải
Phó Thủ tướng
225 45,27 226 45,47 34 6,84
24 Ông Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
320 64,39 146 29,38 19 3,82
25 Ông Vũ Văn Ninh
Phó Thủ tướng
202 40,64 246 49,5 35 7,04
26 Ông Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng
356 71,63 103 20,72 26 5,23
27 Ông Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch
93 18,71 235 47,28 157 31,59
28 Ông Nguyễn Thái Bình
Bộ trưởng Nội vụ
98 19,72 233 46,88 154 30,99
29 Ông Nguyễn Văn Bình
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
323 63,99 118 23,74 41 8,25
30 Bà Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội
108 21,73 256 51,51 119 23,94
31 Ông Hà Hùng Cường
Bộ trưởng Tư pháp
200 40,24 234 47,08 49 9,86
32 Ông Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Xây dựng
236 47,48 201 40,44 48 9,66
33 Ông Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Tài chính
247 49,7 197 39,64 41 8,25
34 Ông Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Công thương
156 31,39 224 45,07 102 20,52
35 Ông Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng Giáo dục
Đào tạo
133 26,76 202 40,64 149 29,98
36 Ông Nguyễn Văn Nên
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
200 40,24 243 48,89 39 7,85
37 Ông Cao Đức Phát
Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
206 41,45 224 45,27 54 10,87
38 Ông Giàng Seo Phử
Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
127 25,55 262 52,72 95 19,11
39 Ông Trần Đại Quang
Bộ trưởng Công an
264 53,12 166 33,4 50 10,06
40 Ông Nguyễn Minh Quang
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường
85 17,1 287 57,75 111 22,33
41 Ông Nguyễn Quân
Bộ trưởng Khoa học Công nghệ
105 21,13 313 62,98 65 13,08
42 Ông Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Thông tin truyền thông
136 27,36 267 53,72 79 15,9
43 Ông Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Quốc phòng
313 62,98 129 25,96 41 8,25
44 Ông Đinh La Thăng
Bộ trưởng Giao thông Vận tải
362 72,84 91 18,31 28 5,63
45 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Y tế
97 19,52 192 38,63 192 38,63
46 Ông Huỳnh Phong Tranh
Tổng Thanh tra Chính phủ
170 34,21 244 49,09 68 13,68
47 Ông Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư
351 70,62 112 22,54 20 4,02
48 Ông Trương Hòa Bình
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
205 41,25 225 45,27 50 10,06
49 Ông Nguyễn Hòa Bình
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
207 41,65 235 47,28 43 8,65
50 Ông Nguyễn Hữu Vạn
Tổng Kiểm toán nhà nước
105 21,13 318 63,98 62 12,47

(Theo VTC News)

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,600.0023,880.00
THB670.91696.67
SGD17,229.0317,783.71
SEK2,239.772,335.12
SAR6,295.926,548.34
RUB361.74400.49
NOK2,321.942,420.79
MYR5,338.755,455.79
KWD77,134.7580,227.31
KRW17.2918.96
JPY170.48178.67
INR287.38298.90
HKD3,001.433,098.06
GBP28,459.9329,376.19
EUR24,567.4625,683.18
DKK3,294.673,421.22
CNY3,370.283,479.31
CHF24,855.8425,656.06
CAD17,086.6817,636.78
AUD15,698.4116,203.81
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tiến độ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG