12/10/2016 - Lượt xem: 2956
Lương tối thiểu cán bộ, công chức, viên chức được tăng theo kiểu “đến hẹn lại lên” với mức tăng rất khiêm tốn.... ví dụ như từ năm 2013-2016, bình quân chỉ tăng 20 nghìn đồng/năm.
Hội thảo khoa học "Về bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương" do Bộ Nội vụ tổ chức, ngày 12/10.
 (Ảnh: KT).

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Về bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12/10, nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27 tháng 5 năm 2013, của Hội nghị Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Tiền lương thấp là "mảnh đất" cho quan liêu, tham nhũng

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, cải cách chính sách tiền lương là một trong những chương trình trọng tâm cải cách hành chính. Trong thời gian qua, cải cách chính sách tiền lương được Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, chính sách tiền lương là câu chuyện rất khó, liên quan tới rất nhiều cải cách hành chính, công vụ, công chức.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, chính sách tiền lương, chế độ tiền lương đã trải qua 4 đợt cải cách. Qua mỗi lần cải cách thì chế độ tiền lương được cải thiện, đổi mới lên một bước nhưng đều gắn liền với cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

Tham luận tại Hội thảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, tiền lương công chức hiện nay không phản ánh đúng giá trị sức lao động của họ. Do đó, các giá trị xã hội của người công chức bị giảm sút, làm cho hiệu lực thực thi công vụ thấp và là "mảnh đất" cho tình trạng quan liêu, tham nhũng có cơ hội phát triển đã trở thành vấn nạn của quá trình phát triển đất nước. Do đó, cần phải sớm cải cách cơ bản chính sách tiền lương hiện nay.

Mặt khác, thiết kế hệ thống bảng lương, mức lương, các loại phụ cấp theo lương ngày càng tỏ ra bất cập, mâu thuẫn, không phản ánh vị trí việc làm của người cán bộ, công chức.

Bàn về sự cần thiết phải đổi mới chính sách tiền lương, PGS.TS Trần Xuân Cầu - nguyên Trưởng khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế quốc dân phân tích: Sau 8 năm (từ năm 2008-2016), mức lương cơ sở tăng lên hơn 2,2 lần là một mức tăng không hề nhỏ so với tốc độ tăng tưởng kinh tế trong thời gian đó. Tuy nhiên, phân tích sâu về sự thay đổi mức lương cơ sở trong 8 năm qua thì thấy rằng,  nếu như trước năm 2013, năm nào cũng tăng lương tối thiểu, bình quân hơn 100 nghìn đồng/năm thì từ năm 2013-2016, chỉ tăng 60 nghìn đồng trong 3 năm, hay bình quân mỗi năm chỉ tăng 20 nghìn đồng. Bên cạnh đó, hàng năm (từ năm 2009), thường vào dịp tháng 5, mức lương tối thiểu lại tăng theo kiểu "đến hẹn lại lên" với mức tăng rất khiêm tốn, trên dưới 100 nghìn đồng (trừ năm 2012 và năm 2016)” – ông dẫn chứng.

Trong khi đó, nhìn từ góc độ cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) cho rằng, do liên quan đến bộ phận đối tượng hết sức quan trọng của cải cách hành chính là cán bộ, công chức, viên chức, vì vậy, chính sách tiền lương có vai trò động lực thúc đẩy cải cách hành chính. Trong quan hệ với phòng chống tham nhũng, chính sách tiền lương thấp sẽ dẫn đến một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức phải tìm nguồn thu nhập khác để bổ sung. Tiền của tham ô, tham nhũng có nguyên nhân từ đây.

Muốn cải cách, phải bắt đầu từ đổi mới tư duy

Theo ông Thang Văn Phúc, đề án tiền lương lần này phải là một đề án với tinh thần cải cách cơ bản tiền lương hiện nay để có thể áp dụng từ năm 2018. Cải cách cơ bản chính sách tiền lương cán bộ, công chức phải trên cơ sở các giải pháp có tính hệ thống, khoa học và khả thi. Theo đó, ông cho rằng, phải tiến hành tổng rà soát, sắp xếp tinh giản tổ chức - biên chế nhà nước, tiến hành quyết liệt việc tách quản lý hành chính nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước và sự nghiệp dịch vụ công. Đổi mới cơ chế quản lý công chức, phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng công chức trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và trả lương công chức theo hiệu quả, kết quả và chất lượng công tác của cán bộ, công chức.

Về tạo tiền lương cho cải cách, ông cho rằng, cần rà soát chi tiêu công, thực hiện nghiêm chế độ tiết kiệm 10%, hiệu quả sử dụng ngân sách, kiên quyết dành tỷ lệ thích đáng ngân sách cho cải cách tiền lương, cân đối các nguồn đầu tư phát triển để có điều chỉnh cần thiết. Tách quỹ lương cán bộ, công chức với quỹ bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội để có cơ chế sử dụng và quản lý phù hợp...

Theo ông Thang Văn Phúc, trong trường hợp chưa giải quyết được nguồn ngân sách cho cải cách tiền lương chung nên áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt cho đội ngũ cán bộ, công chức đương nhiệm hiện nay sau khi đã tiến hành rà soát, cơ cấu lại đội ngũ này hợp lý, đảm bảo chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản trị mới.

Ông nhận định, đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền lương của cán bộ, công chức và viên chức là một vấn đề rất khó khăn gồm nhiều nội dung phức tạp vì đụng chạm đến mọi cán bộ, công chức và viên chức, liên quan đến sự thống nhất của nhiều bộ, ngành, đến khả năng chi trả của ngân sách, đến sắp xếp lại, bố trí lại nhân lực trong các bộ, ngành, cơ quan, địa phương....

PGS.TS Trần Xuân Cầu nhấn mạnh, điều quan trọng cần phải làm là đổi mới quan điểm, tư duy nhận thức của lãnh đạo về tầm quan trọng của cán bộ, công chức và viên chức về sự cần thiết phải cải cách chính sách tiền lương. Ông đề nghị, phải dành một phần thích đáng ngân sách nhà nước để đầu tư cải cách chính sách tiền lương với quan điểm: Đầu tư vào tiền lương là đầu tư cho phát triển, đem lại lợi ích kinh tế -xã hội lâu dài, ổn định đất nước. Hơn nữa, chính sách tiền lương phải được xem xét thường xuyên.

Ông phát biểu: “Cuộc cách cách tiền lương nói chung và chính sách tiền lương nói riêng tới đây, cần được tiến hành một cách quyết liệt, thận trọng, từng bước đồng bộ với cải cách hành chính, có sự tham gia trao đổi phản biện của những chuyên gia, cán bộ khoa học thực sự am hiểu về tiền lương”.

Ngoài ra, PGS.TS Trần Xuân Cầu cho rằng, cần đổi mới bộ máy chỉ đạo, xây dựng và thực hiện chính sách tiền lương từ trung ương đến địa phương, từ bộ, ngành đến các cán bộ chuyên trách về tiền lương’ gắn đổi mới chính sách tiền lương với đổi mới cách chính sách xã hội khác...

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, dựa trên ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý tại Hội thảo lần này, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang./.

Kim Thanh

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,600.0023,880.00
THB670.91696.67
SGD17,229.0317,783.71
SEK2,239.772,335.12
SAR6,295.926,548.34
RUB361.74400.49
NOK2,321.942,420.79
MYR5,338.755,455.79
KWD77,134.7580,227.31
KRW17.2918.96
JPY170.48178.67
INR287.38298.90
HKD3,001.433,098.06
GBP28,459.9329,376.19
EUR24,567.4625,683.18
DKK3,294.673,421.22
CNY3,370.283,479.31
CHF24,855.8425,656.06
CAD17,086.6817,636.78
AUD15,698.4116,203.81
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tiến độ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG