29/12/2014 - Lượt xem: 2947
Sáng 29/12 tại Hà Nội, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VII - sự kiện lớn của tuổi trẻ, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam đã diễn ra với sự tham dự của 800 thanh niên đại diện cho 54 dân tộc anh em.

Đại hội còn vinh dự đón nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, đại biểu thanh niên nước bạn Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Minh Châu

Diễn văn do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI Nguyễn Đắc Vinh trình bày nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống của các bậc tiền bối, phát huy kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiều năm qua, trong nhiệm kỳ 2009 - 2014, công tác Hội và phong trào thanh niên đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều đổi mới, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên, từng thành phần thanh niên và tình hình thực tiễn tại cơ sở.

Ba cuộc vận động và hai chương trình lớn của Hội đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đồng thời đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội. Thông qua đó, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng. Thanh niên đã ngày càng ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc; ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp; sống nhân ái, sẻ chia, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật.

“Tất cả những kết quả đáng khích lệ này có được là nhờ sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các cấp bộ Hội dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy Đảng, cùng sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Mỗi thành tích đã đạt được hôm nay, dù nhỏ nhất, đều thấm đẫm tâm huyết và công sức của mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên. Phấn khởi trước những kết quả đạt được, nhưng chúng ta vẫn không khỏi trăn trở, suy tư vì còn những tồn tại, hạn chế đòi hỏi tổ chức Hội phải khắc phục để tiếp tục lớn mạnh hơn nữa. Đó là màu sắc riêng của tổ chức Hội còn chưa rõ nét, chưa tách biệt rõ hoạt động của Đoàn và của Hội; một số phong trào của Hội còn thiếu tính chiều sâu, chưa bền vững, tính hiệu quả và diện tác động chưa rộng khắp đến các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện suy thoái, lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bàng quan trước các vấn đề của xã hội, mắc phải tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nói.

Phát huy những kết quả đạt được, nhận thức những mặt còn hạn chế, mục tiêu và phương hướng công tác Hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 do Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VI Nguyễn Phi Long nêu rõ: với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội VII Hội LHTN Việt Nam xác định: xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước.

 

 

 

 Đoàn Chủ tịch Đại hội - Ảnh: Minh Châu

Đại hội phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng CNXH. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.

Tổng Bí thư chỉ rõ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Hội LHTN Việt Nam trong những năm tới là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội LHTN Việt Nam phải là mái nhà chung của đông đảo các tầng lớp thanh niên, tập hợp rộng rãi thanh niên thực hiện mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã xác định. Hội cần tiếp tục cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, tự trọng và tự chủ, Tổng Bí thư giao nhiệm vụ.

Tổng Bí thư gợi ý, để làm được điều đó, các chương trình, hoạt động của Hội phải tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên, phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ; kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng thanh niên; tuyên truyền để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp thanh niên hình thành và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn. Bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới

 

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII - Ảnh: Minh Châu

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, Hội LHTN Việt Nam cần chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên; sinh hoạt chi hội, tổ, đội, nhóm; xây dựng lực lượng cán bộ cốt cán trong hội viên, thanh niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các thành viên tập thể của Hội. “Hội với tư cách là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên cần tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ; mong muốn lớp thanh niên tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy đảng, các cơ quan chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường xã hội lành mạnh để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam hoạt động ngày càng có hiệu quả, giúp thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, ra sức phấn đấu, không ngừng tiến bộ, trưởng thành, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đất nước.

Cũng tại phiên trọng thể, 157 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII đã chính thức ra mắt. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VI được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII. Thư Đại hội gửi thanh niên cả nước đã được công bố./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,960.0024,240.00
THB682.07708.25
SGD17,546.1418,110.58
SEK2,288.912,386.29
SAR6,394.026,650.21
RUB371.69411.50
NOK2,424.102,527.24
MYR5,429.655,548.54
KWD78,382.0581,522.57
KRW17.8319.55
JPY175.81184.25
INR295.96307.82
HKD3,049.573,147.67
GBP29,060.2729,995.10
EUR24,945.0626,077.28
DKK3,345.763,474.18
CNY3,385.243,494.67
CHF25,362.5626,178.44
CAD17,650.5818,218.37
AUD16,157.2516,677.00
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tiến độ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG