28/04/2017 - Lượt xem: 4187
Từ ngày 11 đến ngày 25/4/2017, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức giám sát tại 12 địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-ĐĐBQH, ngày 21/3/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (do đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn), từ ngày 11 đến ngày 25/4/2017, Đoàn giám sát đã triển khai giám sát 5 huyện, thành phố (Pleiku, Phú Thiện, Chư Prông, Chư Păh, Đăk Đoa), 6 sở, ban, ngành (Nội vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường) và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.

  

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh


Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, nhìn chung, tỉnh đã thực hiện đúng chính sách, pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan phục vụ việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương, đơn vị. Cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị đã cơ bản cân đối với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho các cơ quan, đơn vị được thực hiện rõ ràng, hợp lý, không bị chồng chéo, trùng lắp, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. Việc quản lý, sử dụng, xây dựng kế hoạch điều chỉnh, phân bổ biên chế  được thực hiện cơ bản đúng quy trình, đúng thẩm quyền và được kiểm soát chặt chẽ dựa trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng, yêu cầu công việc, nhiệm vụ của cơ quan. Việc tinh giản biên chế cũng được thực hiện theo đúng quy định và theo lộ trình đề ra...

Đoàn giám sát làm việc với các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, bất cập do một số văn bản quy định của Trung ương không đồng bộ, thiếu nhất quán, nhất là giữa nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy với nhiệm vụ tinh giản biên chế và xác định vị trí việc làm. Nhiều thông tư của các bộ, ngành Trung ương ban hành không đồng nhất trong việc hướng dẫn địa phương xác định số lượng phòng chuyên môn trực thuộc sở theo mô hình thống nhất cả nước hay theo đặc thù từng địa phương, theo quy định của một số thông tư, phải thành lập mới một số tổ chức sự nghiệp thuộc sở trong khi đang triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gây khó khăn, lúng túng trong việc chấp hành.

 

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Đoa

Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tập hợp, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát để báo cáo với Quốc hội, kiến nghị, đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD24,600.0024,840.00
THB684.36710.60
SGD17,774.7718,345.72
SEK2,339.512,438.93
SAR6,576.346,839.52
RUB388.48430.07
NOK2,453.092,557.34
MYR5,478.185,597.88
KWD80,464.2783,684.41
KRW17.8519.57
JPY176.93185.42
INR302.68314.79
HKD3,122.323,222.62
GBP29,541.9130,490.84
EUR25,490.9626,646.75
DKK3,419.263,550.33
CNY3,409.583,519.63
CHF25,934.6026,767.66
CAD18,144.9618,727.81
AUD16,369.6316,895.45
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tiến độ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG